Rosk’n Roll esittää korotuksia kunnan jätetaksassa määriteltäviin jätehuollon perusmaksuihin, jätteen vastaanottohintoihin jäteasemilla ja -keskuksissa sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuihin. 

Perusmaksuun esitetään muutosta, joka merkitsee vakituisilta asunnoilta noin 7 euron korotusta vuodessa ja vapaa-ajan asunnoilta 3,50 euron korotusta vuodessa.

Jäteasemien maksuihin esitetyt muutokset merkitsisivät kotitaloudelle esimerkiksi 1 m³ sekajäte-erän vastaanottohinnan nousua 10 eurosta 12 euroon. 

Jätteen keräys- ja kuljetusmaksuihin esitetään 19,5 prosentin suuruista korotusta. Alueen omakotitalouksilla tavallisin jätteenkeräyspalvelu on kahden viikon välein tyhjennettävä 240-litrainen sekajäteastia. Esitetyillä korotuksilla tällaisen jätteenkeräyspalvelun maksut nousisivat – asuinkunnasta riippuen – noin 30–35 euroa vuodessa. 

Tarve korotuksille havaittiin jo viime keväänä, kun ensin polttoaineiden ja sittemmin myös sähkön hinta nousivat voimakkaasti ja ovat siitä lähtien pysyneet korkealla. Rosk’n Roll hankkii jätteen keräyspalvelut sekä keskeiset jätteen käsittelypalvelut kilpailuttamalla alan yrityksiä. Hintojen nousu näissä yrityksissä heijastuu suoraan meidän palvelujemme kustannuksiin. Tyypillisimmät jäteastioiden tyhjennyshintamme ovat pysyneet ennallaan useimmissa kunnissa jo lähes kymmenen vuotta. Myös sekajätteen vastaanottohinnat jäteasemillamme ovat olleet matalat verrattuna useiden muiden seutujen kunnallisten jäteyhtiöiden hintoihin.

Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen

Olemme menneinä vuosina saaneet rahoitettua asukkaiden jätehuollon kustannuksia muilla tuloilla, kuten Porvoon KILKE-materiaalikeskuksestamme louhitun kiviaineksen myyntituloilla. Nyt tuo tulovirta on jäämässä pois. Tässä tilanteessa korotukset ovat välttämättömiä, jotta jätehuollon palvelut saadaan rahoitettua.

Jätehuollon perusmaksu on kotitalouksien asuntokohtainen kuukausimaksu. Sillä katetaan ekopisteverkoston ylläpito, jäteasemien palvelut, kiertävät jätteen keräystempaukset, vaarallisen jätteen jätehuolto, jäteneuvonta sekä jätehuollon viranomaistehtävät. 

Perusmaksulla katettavien palvelujen kustannukset ovat olleet jo pitkään nousussa, eivätkä nykyiset perusmaksut, noin 28 euroa vuodessa vakituisilta ja noin 14 euroa vuodessa vapaa-ajan asunnoilta, ole enää muutamaan vuoteen riittäneet kattamaan kuluja. Muihin asumis- ja elinkustannuksiin verrattuna kotitaloudelle muodostuva jätehuollon lisäkustannus vuositasolla on kuitenkin varsin maltillinen, kuten esimerkkilaskelmista ilmenee.

Jätelautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan helmikuussa ja korotetut maksut on tarkoitus saada voimaan 1.3.2023 alkaen. Uudenmaan jätelautakunta asettaa jätetaksan seuraaviin kuntiin: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Porvoo, Pornainen, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.