Tänään: 14.07.2024

Toimittaja

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu teki hyvän tuloksen

jätehuolto

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Molemmat yhtiöt saavuttivat hyvän tuloksen vuonna 2017. Tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään alhaisina.

Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 29.5.2017. Tilikauden liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto kasvoi viime vuodesta ollen nyt noin 1 258 000 euroa.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 19.4.2018. Tilikauden liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli noin 960 000 euroa.

Rosk’n Roll Oy Ab:n sekä Itä-Uudenmaan Jätehuollon tilikauden 2017 investointien kokonaismäärä oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöt eivät jaa osinkoa omistajilleen, vaan tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Hyvä taloudellinen tilanne auttaa yhtiötä myös varautumaan jätehuollon kehittämiseen tarvittaviin investointeihin. Merkittävimmät panostukset kuluvana vuonna kohdistuivat Kilpilahden jätekeskusalueen rakentamiseen sekä pienempien jäteasemien palvelujen kehittämiseen.  Lisäksi tuloksen avulla tarjotaan ensi syksynä Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen toimialueen kuntien 8.-luokkalaisille tutustumiskäynti jätekeskukseen Porvooseen tai Lohjalle.

Rosk’n Roll Oy Ab:n yhtiökokouksessa valittiin hallituksessa jatkamaan nykyiset jäsenet, Juhana Salmenpohja ja Rolf Oinonen Lohjalta, Jaakko Laiho Hangosta, Mikael Carlberg Inkoosta ja Mika Tallgren Karkkilasta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ulla Lindström-Dahl Raaseporista ja varapuheenjohtajana Jarmo Kuosa Vihdistä.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Askolan edustajaksi Irina Salojoki. Muiden kuntien edustajiksi valittiin hallituksessa jo edelliskauden toimineet: puheenjohtaja Matti Nuutti Porvoosta, varapuheenjohtaja Magnus Åström Sipoosta, Otto Oksanen Porvoosta, Anders Rosengren Porvoosta, Vesa Lepistö Sipoosta, Kari Hagfors ja Jaakko Isotalo Loviisasta.

 

Juridinen fuusio eteni

Vuoden 2017 aikana jatkettiin Rosk´n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusioitumisen valmistelua. Yhtiöt ovat toimineet käytännössä kuin yksi fuusioitunut yhtiö.  Fuusiota vastaan nostetun oikeusprosessin takia vuosia pysähdyksissä ollut juridinen fuusioituminen pääsi jatkumaan huhtikuussa 2018. Korkein oikeus ratkaisi alempien oikeusasteiden tavoin fuusion esteenä olleet kanteet Rosk’n Rollin hyväksi. Yhtiöiden fuusioitumisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden vaihteessa 2018/2019.

Yhtiöt ovat julkaisseet verkkovuosikertomuksensa osoitteessa http://vk2017.rosknroll.fi/.