Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe on tyytyväinen, sillä pankki on jatkanut kasvuaan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta.

–Globaalit epävarmuudet ovat olemassa ja ne vaikuttavat niin maailmantalouteen kuin meillä Suomessa ja paikallistasollakin. On kuitenkin ajateltava niin, että aina on jonkinlainen poikkeustilanne päällä ja silloinkin pitää pystyä varautumaan ja toimimaan, Rouhe toteaa.

–Vuosi 2022 alkoi positiivisissa tunnelmissa, kun pandemiarajoitukset vähenivät, mutta sitten Ukrainan sota lisäsi epävarmuutta. Inflaatio alkoi kiihtyä ja korot nousta. Koko Euroopassa on oltu epävarmuuden tilassa, eikä investointipäätöksiä ole uskallettu tehdä tavalliseen tapaan. Nollakorkojen aika on ainakin toistaiseksi ohi, siihen ei olla hetkeen palaamassa. Alkuvuosi on ollut myös sijoitusmarkkinoiden käännekohta, kun sijoitustuottojen kasvu on pysähtynyt ja lähtenyt laskuun, Rouhe jatkaa.

Muuttuvassa tilanteessa pankin rooli asiakkaiden neuvonnassa on korostunut. Haasteista huolimatta asiakastyytyväisyys on pysynyt varsin hyvällä tasolla, eikä paniikkia ole havaittavissa.

–Sijoituksia on lunastettu pois yllättävän vähän. Ihmiset eivät ole menettäneet uskoaan tulevaan, Rouhe toteaa.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin toimitusjohtaja Samu Rouhe toteaa, että poikkeustilanteissakin tulee pystyä toimimaan ja varautumaan.

Liikevoitto kasvoi

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 1-6/2022 ja oli 4 miljoonaa euroa (3,2 1-6/2021), mikä osittain selittyy kertaluontoisilla erillä. Oma pääoma ja varaukset ovat 90,4 miljoonaa euroa ja kulu/tuottosuhde on 66,5 prosenttia. Luottokanta kasvoi 5,4 % vuoden takaisesta ja erityisen voimakasta kasvu oli yritysluottokannassa, jossa toteutui 14 % kannan kasvu. Yritysluottokannan kasvu kasvattaa myös riskipainotettuja eriä, mikä vaikuttaa vakavaraisuusasteeseen heikentävästi. Myös markkinakorkojen noususta johtuva käyvän arvon rahaston lasku vaikuttaa heikentävästi vakavaraisuuteen. Tästä huolimatta Länsi-Uudenmaan

Säästöpankin vakavaraisuus on edelleen tavoitteen mukaisella vahvalla tasolla, 21,75 % prosenttia (23,22 % 1–6/2021). Vahva vakavaraisuus turvaa toiminnan kehittämismahdollisuudet ja hankkeisiin osallistumisen sekä helpottaa varautumista tulevaisuuden kiristyviin regulaatiovaateisiin.

Korkokate

Korkokate oli katsauskaudella 5,0 miljoonaa euroa (4,9). Palkkiotuottoja kertyi 4,9 miljoonaa euroa (4,8). Merkittävimmät palkkiotuottoja kerryttävät erät ovat tuotot luotonannosta ja maksuliikenteestä. Nousevat korot vaikuttavat yleisesti positiivisesti korkokatteeseen. Toisaalta ne tekevät pankin asiakkaiden tilanteen hankalammaksi korkeampien maksuerien tai pidempien laina-aikojen kautta. Korkojen nousuun onkin haluttu varautua korkosuojauksilla.

–Noin 40% uusista asuntoluotoista tehdään korkosuojattuina. Myös lainaturvat ovat olleet kysyttyjä. Niillä voidaan varautua sairastumiseen tai työttömyyteen, kertoo Länsi-Uudenmaan Säästöpankin liiketoimintajohtaja Helena Ståhlberg.

Yritysliiketoiminnan osalta korkomarkkinoiden nousuodotukset ovat lisänneet myös yritysten kiinnostusta suojata luottoja korkojen nousulta.

Tase

Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 4,26 prosenttia ja oli 723,5 miljoonaa euroa. Luotonannon kokonaismäärä, huomioiden odotettavissa olevat luottotappiot, oli katsauskauden lopussa 750,2 miljoonaa euroa (712,0), jossa kasvua oli 5,4 prosenttia. Pankin sijoitusomaisuus oli 73,5 miljoonaa euroa (80,9). Talletusten määrä katsauskauden lopussa oli 602,6 miljoonaa euroa (578,2). Talletukset kasvoivat katsauskauden aikana 24,4 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia.

Oma pääoma ja varaukset oli katsauskauden lopussa 90,4 miljoonaa euroa (89,3). Omaan pääomaan sisältyvä käyvän arvon rahasto oli -3,4 miljoonaa euroa (1,5). Käyvän arvon rahastoon merkitään käyvän arvon mukaisesti arvostettavien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki muuttaa yhtiömuotoaan

Yhteiskunnan ja pankkitoimialan kehitys vaatii jatkuvaa uudistumista. Länsi-Uudenmaan Säästöpankki rakentaa tulevaisuuttaan muuttamalla yhtiömuotoaan säästöpankista säästöpankkiosakeyhtiöksi.

Pankin omistus pysyy paikallisena, mutta jatkossa säästöpankkiosakeyhtiön omistaja Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö hallinnoi osakeyhtiöltä osinkoina saamiaan varoja ja osallistuu alueen elinvoiman kehittämiseen.

SMS