Sähköpotkulautailija on ajoneuvon kuljettaja, jonka on annettava tietä suojatietä ylittävälle jalankulkijalle. Kuva: Jussi Kaakinen / Liikenneturva

Liikenneturvan kyselyt osoittavat puutteita sähköpotkulautailua koskevien sääntöjen osaamisessa. Epäselvyyksiä on sekä sähköpotkulautailijan paikasta että laitekohtaisista rajoituksista. Sähköpotkulautojen koetaan myös aiheuttaneen vaaratilanteita. Liikenneturvan uusi kampanja korostaa sitä, että sähköpotkulaudallakin on noudatettava liikennesääntöjä ja huomioitava muut liikkujat.

Liikenneturva selvitti kyselyillä suomalaisten kokemuksia sähköpotkulaudoista sekä sähköpotkulautoja koskevista liikennesäännöistä. Keväällä toteutettuun kyselyyn* vastanneista vain 64 prosenttia tiesi, että sähköpotkulaudalla kuuluu ajaa pääsääntöisesti pyöräilyväylillä. Hieman useampi (75 %) tiesi, että sähköpotkulaudallakin kääntyessä tulee näyttää suuntamerkkiä.

Loppuvuoden kyselyssä** vain 59 prosenttia tiesi, ettei aikuinen saa sähköpotkulaudalla ajaa jalkakäytävillä. Paremmin oli tiedossa se, että sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa matkustajia. Tämän tiesi 77 prosenttia vastanneista.

”Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet monissa kaupungeissa Lappeenrannasta Rovaniemelle ja Kokkolasta Iisalmeen. Kun laitteen ottaa alleen, on ymmärrettävä, että kyseessä on ajoneuvo. Kuten muiden ajoneuvojen kuljettajien, myös sähköpotkulaudalla ajavan on noudatettava liikennesääntöjä”, painottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Liikenneturvaan kysely kertoo, että vain 64 prosenttia tietää, että sähköpotkulaudalla kuuluu ajaa pääsääntöisesti pyöräilyväylillä. Hieman useampi (75 %) tiesi, että sähköpotkulaudallakin kääntyessä tulee näyttää suuntamerkkiä.

Aja oikein – sähköpotkulaudallakin

Liikenneturva on koonnut keskeisiä sähköpotkulautailua koskevia sääntöjä sivustolleen. Kampanjalla pyritään herättämään erityisesti vuokralautojen käyttäjiä siihen, että liikenteessä on noudatettava sääntöjä kulkutavasta riippumatta.

”Pitkälle päästään jo sillä, että kuljetaan oikeilla väylillä eikä ajeta jalkakäytävillä. Otetaan toiset huomioon, noudatetaan valo-opasteita ja liikennemerkkejä ja kuljetaan sellaisella nopeudella, ettei vaaraa aiheuteta itselle tai muille. Luonnollisesti myös päihteettömyys ja kypärän käyttö ovat edellytys turvalliselle liikkumiselle”, Pohjonen luettelee.

Sähköpotkulautojen koetaan lisänneen turvattomuutta

Liikenneturvan loppuvuoden kysely kertoi, että sähköistyvä liikenne on tuonut turvattomuuden tunnetta. Peräti kolme neljästä vastanneesta oli vähintään jokseenkin samaa mieltä sen väittämän kanssa, että vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat lisänneet turvattomuutta kaupunkialueella.

Kevään kyselyssä joka neljäs kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen jalankulkijana sähköpotkulautailijan takia. Pyörällä vaaratilanteeseen joutumisesta kertoo 21 prosenttia vastanneista ja autolla taas 24 prosenttia.

Toisaalta 63 prosenttia vastanneista kokee, että sähköpotkulaudat ovat hyvä lisä kaupungin liikkumismahdollisuuksiin.

”Sähköiset liikkumisvälineet ovat vielä verrattain uusi liikkumismuoto Suomessa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat kasvattaneet ilmiötä ja luonnollisesti totutteleminen ottaa oman aikansa. Jokaisen laudan käyttäjän on kuitenkin tiedostettava vastuunsa liikenteessä. Vaikka vehje on vuokrapeli, ei sillä saa lähteä liikenteeseen kuin telkkä pöntöstä. Eikä vastuu pääty ajoon vaan lauta on myös pysäköitävä niin, ettei se aiheuta haittaa toisille. Tämä on erityisen tärkeää erityisryhmien esteettömälle liikkumiselle ”, Pohjonen korostaa.