Vuoden 2023 ensimmäinen kaupungin valtuuston kokous oli lähes ennätyslyhyt. Kokous kesti nimittäin alle puoli tunti ja suurin osa esityslistan kohdista mentiin ainoastaan kokouksen puheenjohtajan Joona Räsäsen ollessa äänessä, jopa siinä mittakaavassa, että esityslistan kohdassa, missä aiheena oli tulevaisuuden kokousten tekstitys, heitti Räsänen ilmoille vitsin tämän kokouksen tekstityksen kokonaismäärästä (lähinnä puheiden puuttumisen vuoksi).

Valtuutettu Nybäck avasi vuoden 2023 valtuutettujen puheenvuorot

Kokousta mentiin itseasiassa Räsäsen ollessa yksin äänessä aina esityslistan kohtaan 12 asti, jolloin vuoroon tuli valtuustoaloite erityisopetuksen järjestämisestä. Vaikka itse aloitteeseen ei kummemmin tullut keskustelua, avattiin vuoden 2023 valtuutettujen puheenvuorot SDP:n Satu Nybäckin puheenvuorolla. Nybäck otti omassa puheenvuorossaan esille erityisopetuksen kehittämisen, ja sen, että kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös niitä henkilöitä, jotka ovat oikeasti töissä Lohjan kouluissa.

Kokouksen ainoat muut puheenvuorot olivat kolme uutta valtuustoaloitetta

Kokouksen jälkimmäiset puheenvuorot tulivat valtuustoaloitteiden muodossa, joita oli vuoden ensimmäisessä kokouksessa kolme.

Ensimmäisessä valtuustoaloitteessa Vihreiden Anna Mustalahti toi aloitteen Luontoviisaat kunnat-verkostoon liittymisestä. Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyminen edellyttää kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöstä ja kriteerien täyttämistä. Kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta, sekä oman toimintansa lisäksi sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin. Luontoviisaat kunnat -verkoston avulla Lohja voisi vahvistaa uuden strategian mukaista brändiään luonnostaan tunnettuna, kestävän kasvun järvikaupunkina.

Meidän Lohjan Hannele Maittila toi aloitteen Saukkolan päiväkodista

Toisena uutena valtuustoaloitteena Meidän Lohjan Hannele Maittila toi aloitteen Saukkolan päiväkodista. Saukkolan alueelle tarvitaan päiväkotia, ja Saukkolassa olisi kaupungin omistama M-merkinnällä varustettu alue, jolle tämä päiväkoti voitaisiin kaavoittaa ja rakentaa. Päiväkodin puuttuminen on johtanut siihen, että esimerkiksi vapautuvien omakotitalojen myynti lapsiperheille vaikeutuu entisestään koska keskeistä palvelua eli päiväkotia ei ole Saukkolan asuinalueella. Saukkolan suunnitelman paikka on näkyvissä oheisessa kartassa sinisellä värillä.

Kolmas uusi valtuustoaloite tuli Vasemmistoliiton Birgit Aittakummun esittelemänä. Lohjan järjestöille tarvitaan matalan kynnyksen ja esteettömän pääsyn tilat. Lohjalla on vahva kolmannen sektorin rooli, mutta toimivista tiloista järjestöille on pula. Lohja kaupungin strategiaan on kirjattu, että yhdessä menestystä rakentaen kehitymme ja uudistumme yhteistyössä kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Lohjan kaupunki aloittaa selvittämään tiloja matalan kynnyksen kulttuuri- ja järjestötilojen perustamiseksi.

Kaikki kolme uutta valtuustoaloitetta etenivät kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.