Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Sidosryhmät osallistuivat Lohjan ja Vihdin liikennejärjestelmän kehittämiseen

liikenne

Lohjan ja Vihdin virkamiehiä, luottamushenkilöitä, yhdistyksiä sekä yrityselämän edustajia osallistettiin Lohjan ja Vihdin liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden määrittelyyn helmikuussa. Perinteisen työpajan sijaan osallistujat kertoivat mielipiteensä digitaalisesti verkossa käynnissä olleen Ideatehdas-kyselyn välityksellä.

Ideoinnin pohjana olleet liikennejärjestelmän kehittämisen alustavat tavoitteet oli jaoteltu kolmeen näkökulmaan: ”Turvallisuus, kestävyys ja taloudellisuus”, ”Ihmisten liikkuminen” sekä ”Elinkeinoelämän kuljetukset ja logistiikka”. Arvioitavien tavoitteiden asettelu pohjautui mm. Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, MAL 2019 -työhön sekä muihin ajankohtaisiin liikennesuunnitelmiin. Helsingin seudun MAL 2019 on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019-2050. MAL-työssä ovat mukana Helsingin seudun kunnat, valtio ja HSL.  Lohjan ja Vihdin liikennejärjestelmätyön Ideatehdas-työskentelyssä sidosryhmät saivat lisätä vapaasti myös omia ehdotuksia kehittämisen tavoitteiksi. Kaikkia tavoite-ehdotuksia pääsi arvottamaan ja kommentoimaan. Tärkeimmiksi tavoitteiksi vastaajien mielestä nousivat muun muassa:

–          Edistetään ympäristöä säästäviä kulkumuotoja: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä

–          Päivittäiset matkat ja matkaketjut ovat turvallisia

–          Päivittäiset matkat pääkaupunkiseudulle helppoja

–           Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa

–          Työpaikka- ja teollisuusalueiden saavutettavuus hyvä tavaraliikenteellä

Ideatehdas-kyselyn tulokset antavat suunnittelijoille arvokasta tietoa liikennejärjestelmälle asetettavien tavoitteiden yleisestä hyväksyttävyydestä sekä vahvistusta kehittämistoimenpiteiden päälinjoista. Sidosryhmäkyselyn tulosten perusteella työryhmä jatkaa Lohjan ja Vihdin liikennejärjestelmien lopullisten kehittämistavoitteiden määrittelyä sekä toimenpidesuunnittelua tavoitteisiin pääsemiseksi.

Suunnittelutyöhön on mahdollista edelleen vaikuttaa, sillä sidosryhmiä osallistetaan toisella Ideatehdas-kyselyllä syksyllä 2018. Seuraavassa Ideatehtaassa arvioidaan, kommentoidaan ja esitetään tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla liikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet saadaan järkevimmin toteutettua.