Siuntion kunta uusii brändiään ja vahvistaa imagoaan viihtyisänä läntisen Uudenmaan hyvinvointikuntana. Kunnan päättäjät näkevät kunnan vahvuuksina helpon arjen hyvine kaksikielisine peruspalveluineen sekä HSL-jäsenyyden tuomat yhteydet pääkaupunkiseudulle.  

Näiden perusteiden rinnalle kysytään nyt kuntalaisten mielipiteitä elämästä Siuntiossa. Brändityön rakentajaksi Siuntiossa on valittu Markkinointitoimisto Staart Oy, joka suunnittelee ja ohjaa hanketta.

Haluamme hyödyntää kunnan brändäämisessä sen parhaita asiantuntijoita, siuntiolaisia. Kunnan asukkailla on aidoimmat näkemykset kunnan vahvuuksista ja myös asiallisimmat toiveet kehittämiskohteista. Heidän mielipiteensä antavat arvokkaan pohjan brändin kehittämiselle, toteaa Siuntion kunnan elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäck.

Siuntiossa panostetaan entisestään arkisen elämän helppouteen ja viihtyvyyteen. Kuntaan rakennetaan uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta, joka mahdollistaa suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen oppimisympäristön aina esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti. Terveellisiin ja ajanmukaisiin tiloihin aivan kunnan keskustaajaman ytimessä tulee myös kirjasto ja nuorisotilat. Kampus valmistuu parin vuoden päästä ja sen jälkeen suunnitelmissa siintää myös uuden sote-kampuksen suunnittelu.

Samaan aikaan näiden hankkeiden kanssa aseman seutua kehitetään. Kuntakeskukseen valmistuu ensi vuoden syksyllä kaksi vuokrakerrostaloa ja myös asema-aluetta uudistetaan. Junaliikennöinti on Siuntiossa vahvassa keskiössä. Vielä tämän vuoden puolella valmistuu lisäksi liikuntahallin peruskorjaus.

Nyt on siis oikea aika uusia myös Siuntion ilme ja imago palvelemaan entistä paremmin kunnan viestintää ja markkinointia. Emme kuitenkaan syöksy suin päin suunnittelemaan uudenlaista ilmettä ja tapaa puhua, vaan haluamme rakentaa uutta Siuntion habitusta yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Urakka aloitetaan kyselyllä, kertoo Stenbäck.

Kyselyyn pääsee linkistä https://www.tulevaisuudensiuntio.fi. Kysely on avoinna heinäkuun loppuun asti.