Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Siuntio uusii nettisivunsa

siuntio

Siuntion kunta avaa uudistuneet nettisivunsa maanantaina 17.9.18 klo 10. Uusien nettisivujen tärkeimmiksi ominaisuuksiksi on määritelty käyttäjäystävällisyys ja tietosisällön kattavuus. Verkkosivusto on integroitu kaksisuuntaisesti Suomi.fi-palvelutietovarannon verkkopalvelun kanssa.

-Tavoitteena on ollut rakentaa sivusto, josta käyttäjä löytää helposti hakemansa tiedon. Tämä tarkoittaa selkeää rakennetta ja tiivistä jaottelua. Sivut on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta vältyttäisiin edes takaisin scrollaamiselta. Toisaalta jaottelun tavoitteena on korkeintaan 3-4 klikkausta tiedon löytämiseksi, kertoo Siuntion elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäck.

Nykyiset sivut avattiin vuonna 2011 ja niiden uusiminen on ollut vireillä jo jonkin aikaa. Uudistusprojekti käynnistyi viime vuoden syksyllä kun projektiryhmä aloitti toimintansa ja palveluntoimittajaksi valittiin JPP-Soft Oy, sittemmin Cubescom Digital Oy.

Sivujen sisällön rakentaminen on tehty kunnan oman henkilöstön toimesta. Projektissa on ollut mukana useita henkilöitä, jotka ovat vieneet yhteistä hanketta eteenpäin omien töidensä rinnalla. Merkittävimmin uusitussa sivustossa näkyy oppisopimusopiskelija Emma Collanderin työpanos.

-Emma on tehnyt hankkeessa suuren työn. Jalkautimme sivujen sisällön rakenteet ja aineiston laadinnan alusta asti kunnan eri yksiköihin, koska ne myös vastaavat jatkossa sivujen päivittämisestä. Useamman tekijän työn koordinoiminen on vaatinut suunnitelmallisuutta jaavointa kommunikointia, toteaa Stenbäck.

Apua uudistukseen Siuntio sai Laurea Ammattikorkeakoululta, jonka opiskelijat osallistuivat rakenteen suunnitteluun ja aineiston siirtämiseen. Elokuussa uusien sivujen raakaversio testattiin eri väestöryhmistä kootulla testiryhmällä. Saatuja palautteita huomioitiin sivuston viimeistelyssä. Siuntion nettisivut löytyvät osoitteesta www.siuntio.fi.