Siuntion kunnan edustajat kävivät tiistaina ympäristöministeriössä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vieraina keskustelemassa kunnan ajankohtaisista asioista. Aiheina oli mm. Siuntion kouluverkon ja muiden rakennusten sisäilmahaasteet.

Siuntiolla on alustava suunnitelma uuden koulukampuksen rakentamisesta. Investoinnin suuruudeksi on arvioitu 20 miljoonan euroa, joten se tulee vaikuttamaan kunnan talouteen useita vuosia. Kunnan edustajat tiedustelivat ministeriltä onko valtiolla suunnitelmia avustavista toimenpiteistä tähän monia kuntia rasittavaan haasteeseen. Ministeri Tiilikainen otti viestin vastaan ja lupasi pitää asiaa esillä mm. valtiovarainministeriön kanssa.

Toisena asiana tapaamisessa keskusteltiin raideliikenteen kehittämisestä. Siuntiolaiset pitävät junavuorojen lisäämistä rantaradalla tärkeänä alueen elinvoimaisuuden kannalta.

-Hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat elinehto kuntamme kehittämiselle. Siuntion turvalliset, maaseutumaiset ja väljät asumisolosuhteet laadukkaine peruspalveluineen ovat vetovoimatekijöitä. Ne tarvitsevat rinnalleen toimivat liikenneyhteydet helpottamaan mm. työmatkapendelöintiä, totesi kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa.

Siuntio toivoo, että rantaradan junakapasiteettia ja nopeuksia lisättäessä palvelutasoa voidaan nostaa myös Siuntiossa. Varsinkin viikonloppuna kaukojunien toivotaan pysähtyvän Siuntiossa. Tämä edistäisi kunnan kehitystä.

Kolmantena aiheena siuntiolaiset nostivat esille usean kunnan aluetta koskevan Siuntionjoki-hankkeen ”Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki – vesistövisio 2030”. Hanke on syntynyt osana Länsi-Uudenmaan kuntien vesienhoidon strategiatyötä.

Siuntion delegaatiossa olivat kunnanjohtaja Isotuvan lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kaisla (kok.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Laaksonen (r.) sekä tekninen johtaja Markus Moisio.