Siuntion kunnassa suunnitellaan uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta. Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus kuntalaisille tiistaina 23.10. klo 18 Scandic Siuntion auditoriossa (Siuntion kylpylä, Lepopirtintie 80, Siuntio).
Tilaisuudessa esitellään sivistys- ja hyvinvointikampuksen suunnittelun tämän hetken tilanne, käydään läpi
toiminnallisten vaatimusten tavoitteiden määrittely ja kerrotaan, miten suunnittelu ja päätöksenteko
etenevät.

Kuntalaisilla, kolmannen sektorin edustajilla ja muilla palveluiden käyttäjillä on mahdollisuus esittää omat
näkemyksensä kampuksen suunnittelussa. Mielipiteensä voi esittää tiedotustilaisuudessa tai ne voi jättää
Siuntion kunnan nettisivulla www.siuntio.fi/ajankohtaista asiaa koskevassa artikkelissa olevan linkin kautta.
Kampuksen kullekin toiminnolle on oma vastauskohtansa.

Kuntalaisilta toivotaan ajatuksia myös kampuksen piha- ja leikkialueista, liikuntatiloista ja -alueista, kevyen-
ja ajoneuvoliikenteen ohjaamisesta ja pysäköintipaikoista. Kyselyn lopussa on mahdollisuus esittää asiaan
liittyvää muuta huomioitavaa esimerkiksi turvallisuudesta, akustiikasta tai valaistuksesta. Vastauslinkki on avoinna tiistaihin 30.10.18 klo 15 asti ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.