Puheenjohtajia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenet valittiin hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueelle on perustettu nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Milla Suominen (Espoo). Varapuheenjohtajiksi vaalittiin Fanny Määttä (1. vpj., Inkoo) ja Sandra…

Virkoja hyvinvointialueen aluehallitukseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotanto jakautuu viidelle palvelualueelle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus perusti kokouksessaan neljän palvelualuejohtajan virat haettavaksi. Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa. Ikääntyneiden, lasten, nuorten ja perheiden, yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen…

Aluehallituksen kokouksen päätöksiä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 22.3. käynnistysvaiheen talous- ja palkkahallinnon järjestämisen periaatteista sekä käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion muutokset. Lisäksi aluehallitus otti vastaan selvitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevasta irtaimesta omaisuudesta, toimitiloista, sopimuksista ja…

Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto piti ensimmäisen kokouksensa

Ensimmäisessä kokouksessaan 7.3.2022 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsi aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajiston sekä aluehallituksen ja lautakuntien jäsenet. Kokouksessa päätettiin muun muassa hallintosäännöstä ja perustettiin hyvinvointialueen johtajan virka. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Jarno Limnéll (kok.), 1. varapuheenjohtajaksi Saara Hyrkkö (vihr.), 2. varapuheenjohtajaksi Henrik…