Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 22.3. käynnistysvaiheen talous- ja palkkahallinnon järjestämisen periaatteista sekä käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion muutokset. Lisäksi aluehallitus otti vastaan selvitykset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevasta irtaimesta omaisuudesta, toimitiloista, sopimuksista ja vastuista sekä arviot siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista sekä lomapalkkavelasta.

Aluehallitus teki periaatelinjauksen hyvinvointialueen talous- ja palkkahallinnon toimintojen järjestämisestä käynnistysvaiheessa. Toimittajavertailun sekä käytyjen neuvottelujen perusteella talous- ja palkkahallinnon perustoimintojen järjestämisen valmistelua Sarastian tuottamana jatketaan. Aluehallitus päätti, että päätökset pysyvästä ratkaisusta tehdään myöhemmin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvio

Aluehallitus merkitsi tiedoksi muutokset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvioon. Talousarviossa toimintakulut vuodelle ovat yhteensä 23,1 milj. euroa. Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä tällä hetkellä tiedossa oleva valtion myöntämä valmistelurahoitus.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio on valtion lisätalousarvion jälkeen edelleen ICT-muutosten osalta merkittävästi alijäämäinen noin 38,5 milj. euroa. Jäljellä olevan rahoitusvajeen kattaminen mahdollisimman nopeasti on kriittistä valmistelutyön etenemisen kannalta.