Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelutuotanto jakautuu viidelle palvelualueelle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus perusti kokouksessaan neljän palvelualuejohtajan virat haettavaksi.

Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta ja taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa. Ikääntyneiden, lasten, nuorten ja perheiden, yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen palvelualueille perustettujen neljän palvelualuejohtajan virkojen hakuaika on jatkuu 28.4.2022 asti.

Palvelualuejohtajien erityisen tärkeänä tehtävänä on varmistaa asukas- ja asiakaspalvelujen häiriötön jatkuminen hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä sekä huolehtia osaltaan korkealaatuisten ja asukastarpeita vastaavien palveluiden tarjonnasta koko hyvinvointialueella.

Aluehallitus perusti myös palvelutuotannon johtajan ja konsernipalvelujen johtajan virat.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksymistä.