Lohjan kaupungissa on käynnistetty työ vanhuspalvelulain (980/2012) 5§ mukaisen ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävän suunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa tullaan määrittämään toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Suunnitelman laatimiseksi on erityisen merkityksellistä kuulla ikääntyneiden ja heidän omaistensa näkemyksiä ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palvelualueen erityisasiantuntija Mervi Toivanen kartoittaa näitä näkemyksiä Karjalohjalla 22.11.2018 klo 14-16 Palvelukeskus Tupalassa (os.Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja).

Tervetuloa keskustelemaan!