Liikenneturvan kampanjassa päähuomio suunnataan liikennesääntöjen noudattamiseen. Kuva: Jussi Kaakinen/Liikenneturva.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan viikon kuluttua. Suurin osa liikennesäännöistä säilyy ennallaan, mutta muutoksiakin tulee. Liikenneturva kannustaa kertaamaan liikennesääntöjä kokonaisuudessaan. Suomalaisten sääntötuntemusta selvittänyt kysely paljasti, että puutteita on perustietämyksessäkin.

Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista kolme neljästä uskoi tuntevansa liikennesäännöt erittäin hyvin tai hyvin. Autoilijat arvioivat oman osaamisensa liikennesään­nöistä paremmaksi kuin ei-autoilevat. Miehet olivat itsevar­mempia omasta sääntötuntemukses­taan kuin naiset.

Kun sääntötuntemusta arvioitiin yleisellä tasolla, huonoimmat arviot saivat pyöräi­levien ja autoilevien väliset väistä­missäännöt sekä suojatiesäännöt. Kahdeksan kymmenestä oli sitä mieltä, että liikennemerkit tunnetaan erittäin tai melko hyvin. Lähes neljä viidestä koki, että myös autoilijoiden väliset väistämissäännöt sekä pysä­köinnin periaatteet ovat meillä hyvin hallussa. Kolme viidestä vastaajasta koki, että suojatiesäännöt tunnetaan erittäin tai melko hyvin. Vain kolmasosa vastan­neista arvioi pyöräilevien ja autoi­levien välisten väistämissääntöjen olevan suomalaisilla hyvin hallussa.

”Puutteet sääntöjen tuntemuksessa tai sääntöjen piittaamaton noudattamatta jättäminen vaikeuttavat ennakoimista liiken­teessä ja pahimmillaan johtavat onnettomuuteen. Jos kokee, että toiset eivät noudata sääntöjä, voi seurauksena olla ärsyyntymistä ja halua pitää kiinni omista oikeuksista hinnalla millä hyvänsä. Kun säännöt tunnetaan ja niitä noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen ja virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee”, perustelee Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Kampanjaelokuva tarkastelee lakia tien päältä

Uusi tieliikennelaki ei tuo dramaattisia muutoksia kansalaisten arkiseen liikkumiseen. Päähuomio Liikenneturvan kampanjoinnissa suunnataankin liikennesääntöjen noudattamiseen. Ydinviesti on yksinkertainen: Tunne liikennesäännöt.

”Uusi tieliikennelaki luo kiinnostusta liikennesääntöjä kohtaan. Kampanjointimme tavoitteena on lisätä kansalaisten arvostusta sääntöjen noudattamista ja turvallisuushakuista liikkumista kohtaan sekä parantaa kansalaisten osaamista ja ymmärrystä liikennesäännöistä kokonaisuudessaan. Turvallinen liikenne syntyy turvallisista valinnoista”, summailee kampanjaa Liikenneturvan viestintäpäällikkö Kaisa Hara.

Yksi keino parantaa omaa liikennesääntöosaamistaan on kulkea liikenteessä hoksottimet päällä. Jos liikenteessä huomaa merkin, jota ei tunne, kannattaa sen merkitys tarkistaa. Myös tutumpienkin merkkien sisältö voi yllättää. Liikenneturvan kyselyssä selvitettiin tietämystä muun muassa taajamamerkin sisältämästä nopeusrajoituksesta. Oikean vastauksen tiesi vain 66 prosenttia vastanneista.

”Lain käsityksen mukaan kuljettajan on tiedettävä, milloin hän on taajamassa tai aluenopeusrajoitusalueella, vaikka hän ei merkkiä ohittaisikaan esimerkiksi pihatieltä taajama-alueelle liittyessään. Osalla kuljettajista on tässä parantamisen varaa. Taajaman päättymisen jälkeen yleisrajoitus on 80 km/h, jos ei muuta ole osoitettu”, Tarvainen muistuttaa.

Katso kampanjaelokuva ja tutustu uuden tieliikennelain muutoksiin Liikenneturvan kampanjasivulla www.liikenneturva.fi/tieliikennelaki

*Liikenneturva selvitti 15 vuotta täyttäneen väestön tietoisuutta liikennesäännöistä helmikuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1060 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.

Kampanjaelokuva muistuttaa: Tunne liikennesäännöt.

Tunne liikennesäännöt.