Luksiassa on kerätty työelämäpalautetta opiskelijoiden työelämässä oppimisen yhteydessä aikavälillä 1/2020 – 6/2021. Palautteita saatiin 239 ja kyselyssä vastattiin taustakysymysten lisäksi kahdeksaan yhteistyötä koskevaan väittämään. Lisäksi oli mahdollisuus esittää avoin kehittämisehdotus.

Kyselyn perusteella työpaikkaohjaajat ovat ohjausyhteistyöhön varsin tyytyväisiä. Kaikkien kahdeksan väittämän vastausten keskiarvo oli yli neljä. Todettakoon kuitenkin, että vastauksia on liian vähän kuvaamaan työpaikkaohjaajien näkemystä laajemmin.

Lue lisää kyselyn tuloksista raportista

Työelämäpalautteiden kerääminen uudistuu

Työelämäpalautetta kerätään jatkossa vastuullisilta työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa. Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen.

Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen ja osana oppilaitoksen rahoitusta. Kyselyt toteuttaa Opetushallitus yhdessä koulutusten järjestäjien kanssa.

Vastaukset ovat arvokkaita monessa mielessä ja tämän johdosta koulutus- ja oppisopimuksissa vastuullisen työpaikkaohjaajan nimeäminen hyvissä ajoin sopimusta tehdessä on tärkeää. Ilman allekirjoitettua sopimusta opiskelija ei voi työpaikkajaksoa aloittaa.

Käytännön ohjeita palautteiden keräämiseen

Työpaikkaohjaajien kysely

Kyselyn lähettää Opetushallitus 1.7. alkaen osoitteesta noreply@opintopolku.fi. Kysely lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä kahden viikon sisällä opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä. Vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Kyselyyn voi vastata kerran ja vastausaikaa on 30 päivää. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka käytännössä on enemmän ohjannut opiskelijaa.

Opiskelijaa ohjaavalta opettajalta voi pyytää lisää tietoa aiheesta.

Työpaikan edustajalta palaute kysytään enintään kaksi kertaa vuodessa. Kysely on valtakunnallinen ja Opetushallitus muodostaa vastauslinkit. Luksia vastaa näiden kyselylinkkien lähettämisestä yhteistyöpaikkojen yhteyshenkilöille. Ensimmäinen työpaikkakysely kysytään alkuvuonna 2022.

Koulutussopimusta ja oppisopimusta voi nyt yhdistellä joustavasti ja yksilöllisesti

Työelämässä oppiminen on suunniteltua, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä työelämässä opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voi nyt yhdistellä joustavasti ja yksilöllisesti. Tästä uuden lainsäädännön myötä tulleesta uudesta mahdollisuudesta on jo lukuisia hyviä ja toimivia esimerkkejä. Oppisopimus voi nykyään kestää yhdestä kuukaudesta alkaen koko tutkinnon suorittamiseen.

Kysy lisää koulutus- ja oppisopimuksen yhdistämisen mahdollisuuksista opiskelijaa ohjaavalta opettajalta.

Lue lisää koulutussopimuksen ja oppisopimuksen eroista ja edellytyksistä (esite)

Osaava työpaikkaohjaaja -koulutukset jatkuvat

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toiveita on kuultu ja työpaikkaohjaajien osallistumista koulutuksiimme on helpotettu. Osaava työpaikkaohjaaja -koulutuksemme koostuu viidestä kahden tunnin kestoisesta osioista, joihin voi osallistua aiheen ja omien tarpeiden mukaan.

Osioiden aiheet toistuvat samansisältöisinä läpi lukuvuoden, joten osaamista on helppo täydentää.

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutuskalenterimme kautta

Uusi Helppari-linja työpaikkaohjaajille avautuu syyskuussa

Syyskuun alusta Työpaikkaohjaajien Helppari -linja Teamsissä on avoinna aina parillisten viikkojen maanantaisin klo 14 – 15. Helppari -linjalla voit kysyä työpaikkaohjauksessa esiin nousseita kysymyksiä, saada vinkkejä ohjauksen arkeen, kertoa kuulumisia ja verkostoitua toisten työpaikkaohjaajien kanssa.

Linkki Helppari-linjalle (Teamsiin) löytyy www-sivuilta Työelämässä oppiminen | Luksia .

Pysy mukana kumppanuuksien kehittämistyössä

Ammatillista koulutusta kehitetään nyt vahvasti kumppanuuksien kautta. Vastavuoroinen kumppanuus työelämän kanssa on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Kumppanuustyö on Luksiassa nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

  • Vastavuoroinen kumppanuus hyödyttää kaikkia osapuolia.
  • Kumppanuus on säännöllistä, tavoitteellista yhteistyötä sekä joustavuutta osapuolten välillä.
  • Yhteiskehittäminen on asiakaslähtöinen tapa parantaa olemassa olevaa tai kehittää uutta.

Lue lisää ja seuraa Luksian kumppanuuksien kehittämistyötä Kumppanuustyö | Luksia