Kalkkikivipohjaisia tuotteita valmistavan Nordkalk Oy Ab:n Tytyrin kalkkiuuni Lohjalla tuottaa sivutuotteena ylijäämälämpöä, jota vapautuu savukaasujen jäähdytysprosessissa. Vapautuva ylijäämälämpö otetaan talteen ja johdetaan Lohjan kaukolämpöverkkoon.

Tytyrin kaivospäällikkö Esko Niemelä ja Loherin toimitusjohtaja Markus Tamminen kalkkiuunilla.

 

Vuonna 2017 Tytyrin tuotantolaitos tuotti yhteensä 14,7 GWh kaukolämpöä, josta pieni osa käytettiin tuotantolaitoksen omien rakennusten lämmittämiseen. Loput 14 GWh hyödynnettiin kaupungin kaukolämpöverkossa, jossa sen osuus oli noin 10% kokonaisenergian määrästä.

Lohjan kaukolämpöverkon piirissä olevat kotitaloudet ovat pääosin kerrostalokiinteistöjä, mutta määrän havainnollistamiseksi voi todeta, että Tytyrin kalkkiuunin tuottamalla energialla lämmittäisi noin 700 omakotitaloa, jotka käyttävät keskimäärin 20 MWh energiaa vuodessa.

Teollisen toiminnan sivuvirtana syntyvän ylijäämälämmön hyödyntäminen on luonnollisesti Nordkalkin omien tavoitteiden mukaista, mutta samalla se tukee myös Lohjan kaukolämpöverkosta vastaavan Lohjan Energiahuolto Oy Loherin tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja auttaa pitämään kaukolämmön hinnan kohtuullisena. Tytyrin merkitys Loherille on merkittävä, sillä alun perin toiminta lähti käyntiin juuri tästä yhteistyöstä. Sittemmin Loherin toiminta on laajentunut ja tuotetun energian kokonaismäärä on kasvanut.

Yhteistyö Tytyrin tuotantolaitoksen kanssa on ollut hedelmällistä ja lähdemme mielellämme mukaan vastaaviin yhteistyöprojekteihin. Kaukolämpöverkko pystyisi ottamaan vastaan enemmänkin teollisuuden ylijäämälämpöä, jonka hyödyntäminen priorisoidaan fossiilisten polttoaineiden edelle, toteaa Loherin toimitusjohtaja Markus Tamminen.

Syntyvän ylijäämälämmön määrää vaihtelee vuosittain. Siihen vaikuttaa esimerkiksi tuotantomäärät eli kuinka korkealla teholla tuotantolaitosta ajetaan. Viime vuonna Tytyrin ylijäämälämmön määrää vähensi mm. uunin huollosta johtuva tuotantoseisakki. Tytyrissä on kuitenkin panostettu energian talteenoton tehostamiseen; esimerkiksi paineilmaa tuottavalla kompressoriasemalla on alettu kerätä ylijäämäenergiaa, joka sekin ohjataan kaukolämpöverkkoon. Määrä on uunin tuottamaan energiaan verrattuna pieni ja kaukolämpöverkossa vain pisara meressä, mutta ympäristön näkökulmasta pienetkin asiat ovat merkityksellisiä.

Nordkalk toimittaa ylijäämälämpöä kaukoverkkoon Tytyrin lisäksi Paraisilla ja Ruotsin Köpingissä. Niiden yhteenlaskettu kaukolämpönä hyödynnetty ylijäämälämpö viime vuonna oli noin 82 Gwh.

Emmi Nuppula