Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot ovat päättäneet kokouksissaan 29.9.2021 yhdistyä yhdeksi osuuspankiksi. Tavoitteena on, että Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankit sulautuvat Helsingin Seudun Osuuspankkiin 1.8.2022 tai viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Toukokuussa 2021 julkistetun yhdistymissuunnitelman tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen Suomen suurimmalla kasvualueella, Uudellamaalla. Uudella osuuspankilla tulee olemaan lähes 340 000 omistaja-asiakasta ja yli 600 000 asiakasta. Pankin taseeksi muodostuu lähes 20 miljardia euroa ja asiakasliiketoiminnaksi 32 miljardia euroa. Sen omat varat ovat noin 1,26 miljardia euroa. Uudesta pankista tulee myös iso varainhoitaja, jolla on hoidettavana 7 miljardin euron varallisuus.

– Yhdistymisen myötä syntyvä uusi osuuspankki on kooltaan merkittävä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Kaikki kolme osuuspankkia ovat nykyisellään vakavaraisia ja hyvässä taloudellisessa kunnossa, ja uudella pankilla on hyvät edellytykset kasvuun, Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo toteaa.

– Edustajistot tekivät kokouksissaan historiallisen päätöksen kolmen pankin yhdistymisestä hyvässä hengessä. Yhdistymissuunnitelmia on valmisteltu huolella keväästä lähtien pankkien hallinnossa omistaja-asiakkaiden kanssa keskustellen, sanoo Itä-Uudenmaan hallituksen puheenjohtaja Markus Johansson.

– Yhdistymisen tärkeimpänä tavoitteena on erinomainen asiakaskokemus Uudellamaalla, joka on koko Suomen suurin kasvualue. Uusi pankki tarjoaa entistä paremmin laajat pankki-, vahinkovakuutus-, varallisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelut henkilö- ja yritysasiakkaille kilpailukykyisillä hinnoilla koko Uudenmaan alueella, sanoo Helsingin Seudun Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja sekä OP Ryhmän pankkitoiminnan henkilö- ja pk-yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

Yhdistyminen ei edellytä pankkien asiakkailta mitään toimenpiteitä. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään.