Uudenmaan taidetoimikunta myöntää vuoden 2023 Uudenmaan taidepalkinnon Mediataidetila Sielulle. Palkinto myönnetään kannustuksena omaperäiselle ja taiteellisesti kunnianhimoiselle uudelle taidetilalle. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Mediataidetila Sielu on herättänyt Karkkilan ruukkialueella lähes 150 vuotta vanhan myllytuvan eloon. Valokuvataiteilija Nelli Palomäen ja mediataiteilija Juhana Moisanderin perustama mediataiteen esitystila on kunnianhimoinen tapa tuoda nykytaidetta perinteisten gallerioiden ja museoiden ulkopuolelle.

Sielu on Karkkilan ainoa pelkästään nykytaiteeseen keskittynyt tila. Ensimmäisenä kesänään se keskittyi kokeelliseen elokuvaan sekä videoteosten esittämiseen. Ympäröivä historiallinen kulttuuriympäristö on omiaan tuomaan alueelle uusia yleisöjä, joille mediataide ei ole ennestään tuttua. Matalan kynnyksen ilmaisessa tilassa katsoja pystyy helposti rauhoittumaan nykytaiteen äärellä. Teokset vaihtuvat parin viikon välein, ja niiden lomassa voi vaikka nauttia lasin viiniä Sielun baarista.

Uudenmaan taidetoimikunta haluaa vuoden 2023 palkinnollaan kannustaa uutta innovatiivista mediataiteen tilaa Karkkilassa.

Uudenmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.