Tänään: 18.07.2024

pirunnummi

Päätoimittaja

Uusia mahdollisuuksia yrittäjille Lempolassa: Pirunnummi

Lohjanharjun moottorien (vt1) Lempolan liittymän eteläpuolella, Lempolan sisääntulotien ja Saukkolantien väliselle alueelle on nousemassa uusi, monipuolinen työpaikka-alue Pirunnummi.

pirunnummi

Kaavan päätavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, jossa voi olla toimisto- ja palvelurakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja –varastointia sekä niihin liittyvää myymälätilaa. Lisäksi tavoitteena on osoittaa alueen eteläosaan liikenneväylien varrella oleva metsäinen alue suojaviheralueeksi, varmistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteydet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan toukokuussa 2024. Kaava tulee nähtäville elokuussa, ja sen jälkeen se on lainvoimainen, joten halukkaat tontin ostajat voivat hakea rakennuslupaa. Alueen kunnallistekniikasta tulee vastaamaan Lohjan kaupunki ja valmisteluiden odotetaan alkavan lähiaikoina.

Minkälaista yritystoimintaa Pirunnummelle on tulossa?

Alue on kaavassa varattu työpaikka- ja palvelutoimintaan, myös ns. laatikkokauppa on alueella mahdollinen, tosin myymäläpinta-ala on rajattu 17 %:iin rakennusoikeudesta, enintään 800 m2/tontti. Päivittäistavarakauppa ei ole alueella mahdollista. Alueen ohitse kulkee nykyään noin 2600 ajoneuvoa päivässä Saukkolantietä pitkin.

Pirunnummen työpaikka- ja palvelualue on linjassa Lohjan kaupungin tavoitteisiin liittyen tulevaan Lohjansolmun asemaan sekä Länsirataan. Se mahdollistaa uusien yritysten asettumisen Lohjalle ja verotulojen lisäyksen sekä uusien yritysten, että uusien lohjalaisten kautta. Lohjansolmun asemanseudun liikenneverkko kytkeytyy keskeisesti moottoritiehen, Saukkolantiehen ja vt. 25:hen kiertoliittymineen.

Alueella on noin 20 000 km2 rakennusoikeutta ja tonttien koot ovat n 3 000m2 – 16 000m2 välillä. Tonteista kolme neljäsosaa omistaa Laakspohjan kartano ja ne ovat myytävissä välittömästi. Loput 25 % tonteista siirtyy maankäyttösopimuksen mukaisesti Lohjan kaupungille ja niiden myyntiaikataulusta voi tiedustella kaupungilta (Esa Hämeenniemi, Lohjan kaupunki, yrityspalvelupäällikkö).

Tiedustelut alueen edistymisestä voi osoittaa myös Terho Salolle, 0505483450, tai terho.salo@dnainternet.net tai ottamalla yhteyttä www.pirunnummi.fi sivuston kautta.

Kommentoi kirjoitusta