Lohjan Vihreä valtuustoryhmä esittää, että joissakin kaupungin yksiköissä kokeillaan muovin kierrättämisestä, kaikessa kaupungin toiminnassa pyritään vähennetään muovin käyttöä ja että jatkossa muovittomuus otetaan yhdeksi hankintaohjeen kriteereistä.

-Muovijäte ja mikromuovi ovat globaali ongelma. Se on siis meidän jokaisen ongelma. Tätä kysymystä ei voi ohittaa kuntatasollakaan. Kunnat pystyvät omilla ratkaisuillaan ja omassa toiminnassaan vähentämään muovin käyttöä, edistämään muovin kierrätystä ja huolehtimaan siitä, että jatkossa yhä vähemmän mikromuovia ja muovia joutuu vesistöihin. Tämä aihe on laaja ja koskettaa jokaista toimialaa, Sanna Benamar perusteli aloitetta vihreiden valtuustoryhmän puolesta.