Länsi-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisilaitokset valvoivat viikonloppuna 18.5.-19.5 huumausaineiden katukauppaa Lohjan ja Raaseporin alueilla. Valvontaan osallistui kymmenkunta poliisipartioita niin Länsi-Uudenmaan kuin Lounais-Suomenkin poliisilaitoksista.

Valvonnan yhteydessä havaittiin kymmeniä sellaisia tilanteita, joiden perusteella epäiltiin huumausaineiden välittämistä tai hallussapitoa. Lähes kaikilta valvonnan yhteydessä tarkastetuilta henkilöiltä löydettiin hallustaan huumausaineita tai huumaavia lääkeaineita.

Valvonnan tuloksena kirjattiin lähes 30 rikosilmoitusta, joista suurin osa koski huumausaineen käyttörikosta. Olosuhteista riippuen tapaukset käsiteltiin paikalla joko huomautus- tai sakkomenettelyssä. Yksikään tavoitetuista henkilöistä ei asiaa erikseen kysyttäessä ilmaissut olevansa päihderiippuvuuteen liittyvän hoidon tarpeessa tai halukas tarttumaan tarjottuun hoitomahdollisuuteen. Huumausainerikosepäilyn perusteella kirjattiin kuusi rikosilmoitusta. Kahdessa tapauksessa kotietsinnän yhteydessä löydettiin kannabiskasvattamo.

Valvonnassa paljastettiin myös yksi törkeä huumausainerikos, jonka johdosta kaksi henkilöä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna. Epäily koskee amfetamiinin ja metamfetamiinin levittämistä lohjalaisesta yksityisasunnosta.

Valvontaiskun aikana takavarikoitiin marihuanaa, hasista, amfetamiinia tai metamfetamiinia, huumaavana päihteenä käytettävää lakkaa sekä monia erityyppisiä huumaavia lääkkeitä, joiden käyttötarkoitus ei ollut lääkinnällinen.

Valvontaiskun tulokset olivat ennakko-odotuksia vastaavat. Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa poliisilaitosrajat ylittävän yhteistyön kehittämistä naapuripoliisilaitosten kanssa edelleen. Nyt toteutetun yhteisvalvonnan kaltaista valvontaa tullaan varmasti jatkamaan myös tulevaisuudessa.