Venäläinen metallin tuottaja Norilsk Nickel kertoi maanantaina, että se sulkee sen metallurgisen tehtaansa Montšegorskissa osana yrityksen kehitysohjelmaa siirtyä vihreämpään tuotantoon.   Suljettava metallurginen tehdas on ollut suurin rikkidioksidipäästöjen aiheuttaja Venäjän ja Norjan sekä Suomen raja-alueilla.

Yritys on jo aiemmin kertonut kehitysaskelistaan korkean tason metallurgisten tuotteiden parissa kohti ympäristöystävällisempää tuotantoa sulkemalla vanhentuneita tuotantokohteita.

Sulaton sulkeminen vähentää Montšegorskin rikkidioksidi päästöt alle 30 000 tonniin vuonna 2021, ja toisen sulaton sulkeminen Nikkelin kaupungissa Kuolan niemimaalla 2021 vähentää päästöjä edelleen, tuoden ne 85 % matalammalle tasolle kuin vuonna 2015. Ensi vuonna päästöt ovat 22 000 tonnia vuodessa, joista 8000 – 9000 tonnia on voimalan päästöjä vuoden ajasta riippuen. Voimala toimii myös Montšegorskin kotien lämmittäjänä.

Uusi tehdas uudistaa tuotannon

Nornickel suunnittelee tehtaan uudistamista, ja uuden modernin kupparin rikastuslaitoksen rakentamista kaupunkiin. Uusi laitos tuplaisi vuosittaisien kapasiteetin jopa 150 000 tonniin kuparia, yltäen samalla korkeampiin ympäristö normeihin.

Montšegorskin sulatto on jo kolmas vanhentunut tuotantolaitos, jonka Nornickel on sulkemassa lopullisesti. Sitä edeltävät Nikkelin kaupungin nikkelin tehtaan sulkeminen joulukuussa 2020 ja Norilskin sulaton sulkeminen 2016.

Vanhentunut ja tehoton sulatto suljetaan ja sen tilalle rakennetaan uusi laitos, joka samalla yltää uusiin ja parhaimpiin ympäristönormeihin. Tuotantotapa mahdollistaa lähes kaikkien kaasujen keräämisen. Uusi tehdas ottaa kaasuja myös hyötykäyttöön eli esimerkiksi tuottaa rikkihappoa näistä tuotannon kaasuista. Uusi tehdasprojekti toteutetaan vastaamaan nykyisiä määräyksiä ja ympäristönormeja

kertoo liiketoimintajohtaja Sergey Dubovitsky uusimmassa haastattelussaan

Nornickelin suunnitelmissa on rakentaa uusi kuparilinjasto Kuolan Niemimaalle vuoteen 2025 mennessä. Jo ennen tuon suunnitelman käytäntöönpanoa siirretään kuparin tuotanto napaseudulle, missä laitokset ovat jo päivitettyjä.

Sulaton sulkeminen kosketti noin 700 Nornickelin työntekijää, joista 2/3 siirretään Nornickelin sisäisesti uusiin tehtäviin ja 1/3 työntekijöistä joutuu jättämään työpaikkansa yrityksessä saaden kertakorvauksen.

Jatkuvan kehityksen aika

Viimeisten vuosien aikana Nornickel on entistä enemmän sekä päättäväisemmin kertonut yrityksen ympäristöön liittyvistä huolista. Yrityksen ympäristöpolitiikan pääpainopiste on ollut sekä ilmansaasteiden asteittainen vähentäminen että jätevesien asteittainen vähentämien.

Aiemmin vuonna 21019 norjalaiset arvostivat Norilsk Nickelin saavuttamia tuloksia ympäristön laaja-alaisessa suojelussa saasteilta. Norjalaiset myös toivoivat, että yritys jatkaisi tällä toimivien muutosten sekä niistä kertovan uutisoinnin tiellä.

Norjalaiset kommentoivat myös positiivisesti Venähän valtionhallintoa sen käyttöönottamista normeista sekä uudesta käyttöönotetusta laista, joka ennemmin tai myöhemmin tulee huomattavasti parantamaan ympäristön tilaa.

Norilsk Nickelin hallitus ja johto on sitoutunut ympäristönsuojeluun, ja on tekemässä kaikkensa, jotta yrityksen uusi strategia saadaan myös toteutettua. Nornickel, joka on globaali palladiumin ja nikkelin tuottaja, on suunnitellut käyttävänsä 5,5 miljardia dollaria erilaisiin ympäristöhankkeisiin seuraavien kymmenen vuoden aikana, näin kerrotaan yrityksen joulukuisessa sijoitussuunnitelmassa.