Vihdin kunta aloittaa elinkeinostrategian valmistelun tänä kesänä. Strategiatyö alkaa välittömästi yrittäjille suunnattavalla kyselyllä.

–Elinkeinostrategia täydentää voimassaolevaa kuntastrategiaa, mutta vie ajattelua elinkeinojen kehittämisen osalta syvemmälle, kertoo elinkeinopäällikkö Jorma Ranta.

–Noin 20 kysymyksellä kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä yritysilmapiiristä, yrittäjien tarpeista, rekrytointiin liittyvistä haasteista, mutta myös kunnan vahvuuksista. Lisäksi toivomme ehdotuksia, mitä parannuksia yritysten nykyisillä sijaintialueilla voitaisiin tehdä. Vihti on kuntana laaja ja siksi tarpeita voi olla hyvin erilaisia, Ranta jatkaa.

Kyselylinkki lähetetään yrityksille elinkeinopäällikön uutiskirjeessä. Jos et vielä saa uutiskirjettä, lähetä pyyntö sähköpostitse jorma.ranta@vihti.fi. Kyselyn jälkeen strategiatyö jatkuu ensi syksynä työpajoissa ja yritystilaisuuksissa. Niissä kuullaan laajasti yrittäjien lisäksi luottamushenkilöitä ja kunnan omia elinvoimapalveluissa toimivia työntekijöitä. Myös kuntalaisille varataan mahdollisuus antaa panoksensa strategiatyöhön.

–Yritysten menestys ja niiden tarjoamat työpaikat ovat ratkaisevia tekijöitä koko kunnan menestyksen ja elinvoiman kannalta. Positiivinen yritysilmapiiri muodostuu hyvistä päätöksistä. Kunnan ja yrittäjien yhteistyöhön panostaminen sekä vuoropuhelu ovat tärkeitä tekijöitä, jotta teemme kunnan elinvoimaa tukevia oikeita ratkaisuja, sanoo Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

Yrityksille suunnatulla kyselyllä kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä mm. yritysilmapiiristä, yrittäjien tarpeista, rekrytointiin liittyvistä haasteista sekä kunnan vahvuuksista. (Kuva: Foto Bakery)