Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen on ilmoittanut siirtyvänsä toisiin tehtäviin marraskuun puolivälin jälkeen, kun kunnan ensi vuoden talousarvio on hyväksytty ja keskeisimmät syyskauden päätökset tehty. Miettinen siirtyy toimialajohtajaksi FCG Oy:lle.

-Päätin tarttua FCG:n ehdotukseen, joka tarjoaa luontevan siirtymän yrityspuolelle hyödyntäen sitä osaamista ja suhdeverkostoa, joka minulle on kuntajohtajan tehtävissä kertynyt, Miettinen kertoo.

-Kunnanjohtajan työ on vaativa 24/7 -rooli, joka vaikuttaa hyvin merkittävästi koko elämisen kokonaisuuteen. Vuoden vaihteessa minulle tulee kymmenen vuotta täyteen siitä, kun ensimmäisen kerran tähän rooliin asettauduin. Haluan ratkaisullani ottaa enemmän aikaa myös muille elämän osa-alueille. Nyt tilanne kuntaorganisaation osalta on vakaa ja kunnan tulevaisuus näyttää valoisalta. Katson, että tästä seuraajani olisi hyvä jatkaa, Miettinen toteaa.

-Haluan samassa yhteydessä kiittää erityisesti poliittisia luottamushenkilöitä ja kunnan henkilöstöä minua kohtaan osoitetusta vahvasta luottamuksesta. Sen nojalla on ollut helppoa toimia vaativassa tehtävässä, Miettinen kiittää.

Sami Miettinen on johtanut Vihdin kuntaa yhteensä 4,5 vuoden ajan.