Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Ville Pursiainen Lohjan sairaanhoitoalueen johtoon

HUS, sairaanhoito, terveyspalvelut

HUS-kuntayhtymän hallitus valitsi lääketieteen tohtorin, neurologian erikoislääkärin Ville Pursiaisen Lohjan sairaanhoitoalueen johtajaksi. Pursiainen työskentelee nykyisin Porvoon sairaanhoitoalueella medisiinisen tulosyksikön johtajana.

Lohjan sairaalan johtajaksi haki kaikkiaan 11 hakijaa. Paikka tuli hakuun sen jälkeen, kun Lohjan nykyinen johtaja Raija Kontio valittiin keväällä Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajaksi. Kontion on määrä aloittaa Hyvinkäällä syyskuun alussa, joten tavoitteena on, että myös Pursiainen aloittaisi työt Lohjalla mahdollisimman nopeasti.

Konserniohje päivitetään

Hallitus päätti esittää valtuustolle HUS-kuntayhtymän konserniohjeen päivittämistä. Ohjeen uudistamistarve syntyi uuden kuntalain voimaantulon myötä. Tarvetta on ollut myös vahvistaa ja selkeyttää HUS-konsernin omistajaohjausta.

Nyt päivitettävässä ohjeessa määritellään muun ohella ne tilanteet ja päätökset, joissa tytäryhtiöiden tulee pyytää omistajalta eli HUS-konsernilta kannanottoa. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että tytäryhtiöiden toiminnassa otetaan huomioon konsernin kokonaisetu.

HUSin päivitetty konserniohje perustuu Helsingin kaupungin nykyiseen konserniohjeeseen.
Konserniohjeen päivityksestä päättää HUSin valtuusto joulukuussa.