Miksi rakentaa uutta tietä, kun parempi ja halvempi vaihtoehto on jo olemassa?
Tärkein tuntui tiivistyvän tähän kysymykseen, kun Etelä-Lohjan aluetoimikunta järjesti Virkkalan Kässän talolla keskustelutilaisuuden Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämisestä ja tasoristeysten uusista järjestelyistä.
Virkkalan pääväylän eli Maksjoentien vartioitu tasoristeys taajaman pohjoispäässä jää Väyläviraston mukaan ennalleen, mikä herätti pientä jupinaa, koska risteyksessä oli hiljattain sattunut onnettomuus.
Mutta ankarinta polemiikkia nostatti Tynninharjuntien tasoristeyksen jättäminen pois henkilöliikenteeltä, nykyisen kevyen liikenteen alikäytävän leventäminen ja korottaminen autoilla kuljettavaksi ja ennen kaikkea uuden Kässäntien rakentaminen Virkkalantien ja Vallaantien yhdyskaduksi.

Mikä riittää turvallisuuden takeeksi?

Täysi tuvallinen virkkalalaisia ja muita asiasta kiinnostuneita tivasi vastauksia Lohjan kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalolta, tekniseltä johtajalta Markus Moisiolta ja Väyläviraston projektipäälliköltä Harri Sakilta.
– Miksi Tynninharjuntien vartioitu tasoristeys täytyy poistaa henkilöliikenteeltä, sillä puomit riittävät, jos noudattaa sääntöjä, kyseli Heikki Hellman.
– Kyse on turvallisuuden parantamisesta, Puistosalo perusteli ja muistutti, että myös nykyinen kevyen liikenteen alikäytävä rakennettiin vuonna 2000 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen.
Tynninharjuntien tasoristeys on tarkoitus jättää vain erikoiskuljetusten käyttöön. Useimmat tuntuivat hyväksyvän alikäytävän remontoinnin autokelpoiseksi korkeintaan pitkin hampain, sillä notkelman pelättiin täyttyvän vedellä ja kuivattavan viereisen suoalueen.
Teknisen lautakunnan teettämän luontoselvityksen mukaan suolla ei ollut merkittäviä luontoarvoja, mutta jotkut pitivät selvitystä puutteellisena.
– Suo on myös ennallistettavissa, Ulla Hillebrandt huomautti.

Pitääkö vanha kaava toteuttaa?

Kässäntie on merkitty 2002 hyväksyttyyn asemakaavaan. Pekka Puistosalo mainitsi, että katusuunnitelma mahdollistaa kaavan mukaisen kerrostalohankkeen toteuttamisen. Hän perusteli Kässäntien rakentamista myös joukkoliikenteen tarpeilla, sillä hänen mukaansa Vappulan suuntaan kulkevat bussit eivät mahdu kääntymään Virkkalantieltä Asemakujalle ja jatkamaan Kalkki-Petterintielle.
Se ei vakuuttanut väkeä.
– Mikseivät bussit voisi ajaa Kalkki-Petterintietä tai vaikka Vallaantietä pitkin, Ulla Hillebrandt kysyi.
Kaavaa pidettiin vanhentuneena. Teknisen lautakunnan varajäsenen Risto Murron mukaan kaavaa ei lain mukaan tarvitse toteuttaa kokonaan, jos tarpeet ovat muuttuneet.
– Kaava pitää joka tapauksessa tarkistaa rakennussuunnitelmien yhteydessä. Nyt Kässäntietä pidetään ainoana vaihtoehtona, vaikka täälläkin on noussut esille muita vaihtoehtoja.

Väylävirasto ei vaadi Kässäntietä

Risto Murto palautti mieleen Kässäntie-suunnitelman syyskuun teknisessä lautakunnassa.
– Esittelijät antoivat ymmärtää, että radan sähköistäminen edellyttää Kässäntien rakentamista. Kässäntien katusuunnitelmaa puoltava näkemys voitti lautakunnassa äänin 6-5 esityksen, että olisi selvitetty myös muita vaihtoehtoja.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen huomautti Murrolle, että demokratia noudattaa enemmistöpäätöksiä.
Teknisen johtajan Markus Moision power-point-esityksessä mainittiin myös, että ”Hankoradan sähköistäminen edellyttää Kässäntien toteuttamista.”
Väyläviraston Harri Sakki esitteli Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämisen aikataulua ja tasoristeysten poistoa. Sitten hän pudotti ikään kuin ohimennen pommin.
– Väylävirasto edellyttää vain Tynninharjuntien alikulun rakentamista. Ei meillä ole vaatimuksia muista tiejärjestelyistä, emmekä myöskään osallistu niiden rahoittamiseen.

Kaupungille sapiskaa

Risto Murron mielestä teknisen lautakunnan jäseniä oli johdettu harhaan.
–  Koska päätös on mitä ilmeisimmin tehty virheellisin tai vajavaisin tiedoin, olisi kohtuullista, että kaupunki peruisi päätöksen ja ottaisi muutkin vaihtoehdot huomioon.
Ulla Hillebrandt luetteli kaupungin nettisivuilta Lohjan arvoja: avoimuus, asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Yleisö ymmärsi, että kommentti oli tarkoitettu sarkastiseksi.
Kaupungin toiminta sai muutenkin sapiskaa. Tilaisuudessa puhetta johtanut Etelä-Lohjan aluetoimikunnan puheenjohtaja Ulla Ekblad oli pettynyt, ettei viranhaltijoilta löytynyt useista pyynnöistä huolimatta aikaa keskustelulle, kun päätöksiä ei ollut vielä tehty.

Virkkalan Yrittäjien puheenjohtaja Nina Granath olisi kaivannut laajaa kokonaiskuvaa Virkkalan liikennejärjestelyistä.
– Viranhaltijain vitkuttelu asukastilaisuuksiin osallistumisessa on ollut häpeällistä.


Kässäntie-suunnitelmasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Keskustelu jatkuu.


JP