Tänään: 13.07.2024

Toimittaja

Vuoden 2020 Vesiensuojelija on Nina Långstedt

vesistöt, ympäristön suojelu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on nimennyt Vuoden 2020 Vesiensuojelijaksi Nina Långstedtin Inkoosta. Yhdistys sai Vuoden Vesiensuojelijaksi hyviä esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien tapaan. Långstedt pitää Ingaskilajoen valuma-alueella Krämarsin tilaa. Perusteluina valinnalle on hänen monivuotinen ympäristöystävällinen lähestymistapansa maanviljelyyn, vesiensuojeluun ja monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Hän myös levittää tietoa ympäristöystävällisesti viljelystä aina kun mahdollista.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan. Vuoden Vesien-/Ympäristönsuojelijan nimeämisellä pyritään nostamaan esiin erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat merkittävästi vesien-/ympäristönsuojelun edistämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin kevätkokouksessa. Vuosi 2019 oli erittäin vilkas sekä tilaustutkimusten että hankkeiden osalta liikevaihdon ollessa lähes 3 miljoonaa euroa ja tulos muodostui reilu 200 000 euroa voitolliseksi. Yhdistyksen vuosikertomus on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.

Vuoden Vesiensuojelija 2020 Nina Långstedt sekä toiminnanjohtaja Jaana Pönni.