Helena Kontion yhteisötaideprojekti Tunteiden varjo rakentuu Lohjan pääkirjaston aulaan 24.4.-5.5. Kaikki voivat osallistua teoksen tekemiseen sitomalla varjoon eri tunnetiloja kuvaavia kankaan paloja.

Yhteisötaide (engl. community art) on suhteellisen tuore taideilmiö, jonka ydin muotoutuu taiteilijan ja yhteisön kohtaamisesta. Lähtökohtana on yhteisö; taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja nimenomaan heitä varten. Yhteisötaide ei siis ole taiteilijan esitys yleisölle, vaan keskeistä on yhteisön osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja esittämiseen. Tästä yhteisnäkemyksestä onkin tarkoitus syntyä myös Tunteiden varjo -teos.

-Päädyin tekemään yhteisötaideprojektin Hiiden Opiston kuvaamataidon peruskurssin lopputyönä, koska kiinnostuin tästä taideilmiöstä tehtyäni siitä esitelmän kurssiamme varten. Tunteet valikoituivat aiheeksi, koska tämän hetkinen ilmapiiri niin politiikassa, työelämässä kuin vapaa-ajalla (esim. somen kautta) tuntuu aggressiiviselta tai siltä, että vähintäänkin pinnan alla kuohuu. Haluaisin tämän teoksen myötä tuoda tunteet konkreettisesti näkyville ja tutkia, onko tilanne niin herkkä kuin ehkä yleinen olotila antaa ymmärtää, Kontio kertoo.