Paikallisesti toimiva yritys, kuten vaikkapa tämä kaupunkilehti Ykkös-Lohja, on alueellinen, lohjalainen yritys. Kun yritys tekee pääsääntöisesti töitään alueellisesti, olisi sen hyvä tietää, miten kaupunki toimii yritysten kanssa, ja millaisia tukipalveluita yrityksille kaupungilla on tarjota.

Kaupungit ovat Suomessa yleensä tarjonneet yrityksille jollakin organisaatiolla kehityspalveluita. Monesti puhutaan ja kirjoitellaan elinkeinopolitiikasta ja sen koordinoimisesta, elinkeinoyhteistyöstä ja esimerkiksi matkailupalveluista, jotka auttavat paikallisia matkailuyrityksiä toiminnassaan. Lohjalla näistä toiminnoista näkyvin lienee ollut matkailupalvelut. Monet kaupungit tukevat näkyvästi myös yritysten perustamista ja tarjoavat lupapalvelut ja jopa tilapalveluita – näistä esimerkkinä Lohjalla Business Lohja Yritystalo, Nummentiellä. Talo on ollut kotipaikkana mm. Kasvupolulle, joka on ollut yritysten oma Länsi-Uudenmaan kasvuohjelma.

Nyt Lohjan kaupunginhallitus on päättänyt lähteä tukemaan lohjalaisia, ja Lohjalle tulevia yrityksiä investointitukimuodoilla, joita ei muualla Suomessa ole tarjolla, mistä oikein on kyse?

Lohjan kaupungin investointituki yrityksille

Lohjan kaupunginhallitus on 21.8. kokouksessaan kirjannut mm. seuraavaa: Lohjan kaupungin on hyvä edistää vetovoimaista imagoaan yritysten isojen investointien sijoittumispaikkana. Kyse voi olla sekä Lohjalle sijoittumista harkitsevasta yrityksestä tai vaihtoehtoisesti Lohjalla jo toimivasta yrityksestä, jolla on iso investointi suunnitteilla. On tärkeää pyrkiä eri keinoin edistämään Lohjan veto- ja pitovoimaa. Yritysten henkilökuntamäärän kasvun kautta Lohja saa myös kaupungin väkiluvun kehityspotentiaalia.

Kaupunginhallitus kirjasi myös että, yritysten investointien tukemisen periaatteista tiedotetaan säännöllisesti siten, että tieto saavuttaa yrittäjät. Tehdyistä tukipäätöksistä tiedotetaan kaupungin tiedotuskäytäntöjen mukaisesti siten, että toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Nämä tekstit ovat luettavissa kaupungin julkaisussa ”Yritysten investointien tukemisen periaatteet”, jonka taustalla on Lohjan kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo.

Lohjan kaupungin investointituki menee EU-asetusten mukaisesti De minimis-tukena, eli vähämerkityksellisenä tukena. Lohjan investointituki on siis enintään 200 000 euroa kolmessa verovuodessa.

Kolmitasoinen tukimuoto

Nyt tässä Lohjan kaupungin uudessa tukiviidakossa ns. Taso 1: Isot investointihankkeet tuessa tukea voidaan myöntää yritykselle, joka on investoimassa vähintään 10 miljoonaa euroa, työllistää vähintään 20 henkeä. Lisäksi kriteereissä on myös tontinostosta, että sen hankintahinnan tulee olla vähintään 500 000 euroa. Näiden lisäksi muitakin kriteereitä tällä tuelle löytyy.

Taso 2: Pienemmät imagovaikutuksiltaan ja toiminnallisesti merkittävät hankkeet. Tällä tasolla kriteerinä on kolmen miljoonan investointi ja vähintään 10 uutta työpaikkaa ja tukea on tarjolla maksimissaan 50 000 euroa.

Taso 3: Vetovoimaa ja elinvoimaisuutta lisäävät ja kehittävät pienemmät hankkeet. Tässä kolmannessa kohdassa kriteerit ovat erilaiset. Tukea voi saada oikeastaan millainen yritys vain, joka on trendikäs, mutta tuki ei olekaan enää rahaa, joskin sitä on mahdollista saada enintään 10 000 euroa, jos se edesauttaa yrityksen muun julkisen t&k- tuen saantia osana rahoitusta ja lisää siihen liittyviä työpaikkoja paikallisesti (esim. start-up ja nuoret alle 5 v. yritykset).

Kaikissa tukimuodoissa puhutaan nopeutetusta lupakäsittelystä ja henkilöstön saatavuuden edistämistä yhteistyössä työllisyyspalveluiden, oppilaitosten ja henkilöstövuokrausyritysten ja kansainvälisten rekrytointien kautta. Tukimuodot sisältävät myös työntekijöiden asuntojen etsimisessä auttamisen.

Mikä muuttui?

Yleensä näitä tukia haetaan eri lähteistä, kuin kaupungilta. Lohjan kaupunki näyttää tehneen Suomessa päänavauksen, ja lähteneen nyt itse toimivaksi tukien myöntäjäksi. Sinällään näissä tukimuodoissa ei ole mitään uutta, ja näihin hankkeisiin on todennäköisesti mahdollista hakea samaa tukea myös muista tuen myöntäjäpaikoista kuten Finnverasta, ELY-keskuksesta ja ministeriöstä.

Mihin oikeasti tarvittaisiin tukea?

On totta, että Lohja tarvitsee isompia investointeja, ja isompia yrityksiä Lohjalle, mutta tällaiset isot uudet julkitulot ovat omiaan nostattamaan niskakarvat pienissä paikallisissa yrityksissä, joita Lohjan alueella toimii tuhansia – harva näistä yrityksistä on sellaisessa toimintansa vaiheessa, että yksikään näistä kolmesta uudesta investointituesta osuisi heille haettavaksi.

Paikallisesti tukimuodot voisivatkin olla tukea yritysten vuokranmaksuun, yhteismarkkinointiin matkailun tapaan – yritystukimuotoihin, jotka auttaisivat paikallisia yrityksiä palvelemaan paikallisia ihmisiä entistä paremmin. Mielenkiinnolla jäämmekin odottamaan kaupungin raportteja myönnettävistä investointituista, tuetuista uusista yrityksistä sekä tiedotteita näistä tukemisen periaatteista.