Suomen ja Euroopan talous on kokenut kovia menneen vuoden aikana. Suomessa tämä on näkynyt ensin energiakriisinä, ja myöhemmin korkojen nousuna ja yleisenä hintojen nousuna eli inflaationa. Tämän kaiken myllerryksen keskellä Säästöpankki muutti omaa yhtiömuotoaan osakeyhtiöksi ja sen omistajaksi tuli säätiö. Nyt on aika tarkastella tämän uuden yhtiön puolivuotiskatsausta, joka esiteltiin pankin toimesta viime perjantaina.

Vahva vakavaraisuus pohjana tulevaisuudelle

Länsi-Uudenmaan Säästöpankin vakavaraisuus on vahvalla tasolla ja se vahvistui entisestään alkuvuonna. Vakavaraisuus nousi 23,39 % prosenttiin (21,75 %, 1-6/2022). Toimitusjohtaja Samu Rouheen mukaan vahvan vakavaraisuuden ansiosta pankilla on mahdollisuus kehittää toimintaa entisestään vastaamaan nykyajan nopeasti muuttuvien digitaalisten palveluiden tarpeita ja haasteita. Pankki myös pystyy varautumaan tulevaisuuden mahdollisesti kiristyviin sääntelyvaateisiin. Vahva vakavaraisuus mahdollistaa myös pankin osallistumisen entistä suurempiin rahoitushankkeisiin Länsi-Uudenmaan alueella tukien alueen positiivista kehitystä ja taloudellista elinvoimaisuutta. Pankin ensisijaiset omat varat kasvoivat 90 M€:oon (85 M€, 6/2022). Luottosalkun riskipaino pieneni, erityisesti rakentamishankkeiden vähentymisen seurauksena.

– Säästöpankin tehtävänä on ensisijaisesti edistää säästäväisyyttä, ja tarjota aktiivisesti palveluita asiakkaille ja tässä olemme onnistuneet asiakaspalautteen mukaan hyvin, kertoo toimitusjohtaja Samu Rouhe.

Tuloskehitys viime vuotta vahvempi

Pankin liikevoitoksi katsauskaudella 1-6/2023 muodostui 6,0 M€ (4,0 M€, 1-6/2022).

– Myönteisen liikevoiton kehityksen perustana on ollut henkilöstömme määrätietoinen työskentely asiakkaidemme hyväksi sekä nousseiden markkinakorkojen positiivinen vaikutus pankin korkokatteeseen, toteaa talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Toivonen.

Viimeisten vuosien aikana kasvaneet asiakasvarat kääntyivät laskuun alkuvuonna 2023. Talletusvarojen vähenemiseen on vaikuttanut suuresti pankin asiakkaiden kohonneet elinkustannukset. Pankin hallinnoimat asiakasvarat (talletukset, rahastot, vakuutukset ja arvo-osuudet) olivat katsauskauden lopussa 796 M€ (824 M€, 6/2022).

Pankin kokonaisluottokanta on puolestaan hieman kasvanut vuoden takaisesta, sen ollessa katsauskauden lopussa 754 M€ (750 M€). Hiljentynyt asuntokauppa ja luottamus talouden kehitykseen on vaikuttanut lainanottohalukkuuteen ja -kyvykkyyteen. Luottokysynnässä on kuitenkin ollut nähtävissä pientä piristymistä puolivuotiskauden lopulla. Taloudessa tapahtuneiden muutosten myötä järjestämättömien luottojen määrä on hieman kasvanut, mutta luottotappioiden määrä on edelleen pysynyt maltillisena.

Pankin asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku oli alkuvuonna 83 (83, 1-6/2022). Erityisen hyvää palautetta pankki sai pankkipalvelunsa laajasti keskittäneiltä asiakkaaltaan.

Liiketoimintajohtaja Helena Ståhlberg kertoo, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lisääntynyt taloudellinen epävarmuus on korostanut merkitystämme asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin valmentajina entisestään. Asiakkaiden tarpeet talousasioiden hoidossa ovat kasvaneet ja yksilöllinen palvelu on tässä avainasemassa. Saadut asiakaspalautteet vahvistavat, että asiakkaat

arvostavat paikallista asiantuntemusta, kuuntelukykyä sekä kykyä tarjota yksilöllisiä ratkaisuja talouden, rahoituksen ja varallisuudenhoidon kysymyksiin.

– Asiakkaamme haluavat hoitaa pankkiasioita digikanavien ohessa kasvotusten pankkikonttorilla, joten olemmekin kuluvan kauden aikana lisänneet ajanvarausaikoja, jolloin asiakkaamme pääsevät asioimaan kanssamme ennalta sovittuun aikaan jonottamatta. Tyytyväiset asiakkaat ovat meille kaiken toiminnan ydin.

– Asiakkaidemme palvelemiseksi tarjoamme palveluita kaikissa toimipisteissämme Lohjalla, Kirkkonummella, Nummelassa ja Karkkilassa, sekä digitaalisissa kanavissamme. Asiakkaamme saavat digitaalisten palveluidemme kautta tarvitsemansa tuen nopeasti ja vaivattomasti. Verkkoneuvottelut parantavat palvelujemme saavutettavuutta säästäen asiakkaidemme aikaa, mikä parantaa heidän kokemustaan ja lisää tyytyväisyyttä palveluihimme.

Uudet toimitilat käytössä vielä elokuun aikana

– Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö on avain menestykseemme ja tuloksentekoon. Keskitymme panostamaan työntekijöidemme työhyvinvointiin, jatkuvaan kehittämiseen ja koulutukseen. Tällä hetkellä henkilöstöä on 66, ja haemme aktiivisesti uusia työntekijöitä pitkiä työuria meillä tehneiden eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle sekä mahdollistaaksemme sujuvan asiakaspalvelun ja pankin kasvun.

– Lohjalla on alkuvuoden aikana tehty mittava toimitilauudistus. Työskentely- ja neuvottelutilat on remontoitu vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Hallintojohtaja Satu Wennberg kertoo myös, että neuvottelutiloja on lisätty merkittävästi ja niiden yksityisyyden suojaa ja esteettömyyttä on parannettu.  Remontin kustannukset kohosivat noin miljoonaan euroon.

Pankin yhtiömuoto muuttui säästöpankkiosakeyhtiöksi 1.4.2023

Pankin isäntien keväällä 2022 tekemän päätöksen mukaisesti Länsi-Uudenmaan Säästöpankin yhtiömuoto muuttui säästöpankkiosakeyhtiöksi, jonka omistaa kokonaan Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö sr.

Säästöpankkisäätiö tukee pankkia sekä omistajana että toimii alueen hyvinvoinnin ja talouden kehittäjänä. Muutoksen myötä säätiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet tukea vastuullisuutta ja taloutta edistäviä hankkeita Länsi-Uudellamaalla.

Säätiölle on tärkeää, että sen omistama säästöpankki on vakavarainen ja tekee vuosittain tulosta, jolla se pystyy ylläpitämän hyvää vakavaraisuuttaan. Vuosituloksesta ohjataan pääosa pankin omaan pääomaan vakavaraisuuden ylläpitämiseksi, osalla maksetaan veroja ja osa tuloutetaan osinkoina säätiölle.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö tukee Länsi-Uudenmaan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä sekä vaalii säästöpankkitoiminnan perinteitä. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät säästäväisyyttä, taloudellista kasvatusta, hyvinvointia, koulutusta, kulttuuria, tiedettä sekä taloudellista kehitystä. Avustuksia myönnetään myös hankkeille, jotka vahvistavat ja vaalivat säästöpankkitoimintaa ja sen perinteitä tai Länsi-Uudenmaan elinvoimaisuutta. Säätiön asiamiehenä 1.8. aloittaneen Tuomo Paason mukaan ensimmäiset apurahat ja avustukset ovat haettavissa loppuvuoden aikana.

– Olemme parhaillaan tekemässä säätiölle kotisivuja. Avustuksia ja apurahoja haetaan säätiön kotisivujen kautta, jonne tulevat myös hakuohjeet. Tulemme näkyvästi julkistamaan hakuajan alkamisen syksyn aikana eri viestintäkanavissa, kertoo Tuomo Paaso.