Tänään: 18.07.2024

Toimittaja

A2-kieli, pientalotonttien rakentamisvelvoite ja metsänhoitostrategia valtuustossa

kaavoitus, koulut, metsä, valtuusto

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 19.5. A2-kielen opetuksen järjestämistä Lohjalla. Sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman esitti valtuutettu Leena Saaren kannattamana, että valinnaisten ja harvinaisten kielten opetustarjontaa laajennetaan ja mahdollistetaan monipuolisempi kielivalikoima alakouluissa syksystä 2021 lähtien eli otetaan A2-kieli ohjelmaan Lohjalla. Hän esitti, että opetus toteutetaan etäopetuksena ja mahdollistetaan siten osallistuminen kaikista Lohjan kouluista.

A2-kieli nähtiin kyllä sinänsä tärkeäksi ja todettiin, että oppilailla on kiinnostusta kielten opiskeluun, mutta moni valtuutettu totesi, ettei tässä vaiheessa ole yksinkertaisesti rahaa sen tarjoamiseksi. Vihreiden valtuutetut Laura Skaffari ja Jani Méling painottivat myös sitä, että ensin pitää huolehtia perusopetuksen pohjasta niin, että se on kunnossa. Erityisopetuksenkaan resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät, joten oppilaat eivät saa apua aina, kun sitä tarvitsisivat.

Valtuusto päätti äänin 39–12, että vuoden 2021 talousarvioon lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen toiminnan perusteisiin merkitty A2-kielen opetuksen järjestäminen lukuvuoden 2021 – 2022 alusta, siirretään toteutettavaksi myöhemmin päätettävänä ajankohtana ja kyseinen opetussuunnitelman tuntijakoa koskeva mahdollinen muutos liitetään osaksi lasten ja nuorten palveluiden tulevaa kehittämistyötä.

Pientalotonttien rakentamisvelvoitteen pienentäminen

Valtuusto käsitteli myös Karjalohjalla, Nummella ja Tavolassa sijaitsevien tonttien rakentamisvelvoitetta ja päätti, että se on 49 m2 tietyillä tonteilla, eikä rakentamisvelvoite perustu rakennusoikeuden kokoon. Kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist piti muutosta erinomaisena.

–Pientalotonttien rakentamisvelvoitteen pienentäminen on kerrassaan erinomainen muutos kaupungin maapolitiikassa. Monimuotoista asumista ja rakentamista tarvitaan. Etätyö lisää maaseudun suosiota ja maaseutumaisemmasta asumisesta on tullut pysyvät ja haluttu vaihtoehto kasvukeskuksien rinnalle. Rakentamispaikan pinta-alaan sidottu, korkea rakentamisvelvoite on voinut muodostua esteeksi suuremman tontin vähän sivummalta haluaville. Tämä muutos mahdollistaa mökkimäisemmänkin rakentamisen ja tilaa jää vielä perunamaallekin, Sundqvist sanoi.

Järkevämpää metsien käyttöä

Valtuusto käsitteli myös metsänhoitostrategiaa 2050 ja hyväksyi sen. Valtuutetut olivat pitkälti yksimielisiä siitä, että uusi strategia on hyvin valmisteltu ja onnistunut. Sen mukaan kaupungin metsien annetaan jatkossa kasvaa pidempään kuin tähän asti.

–Jatkossa pyritään talousmetsien mahdollisimman korkeaan hehtaarituottoon. Tähän asti kaupunki on ollut vastuullinen, mutta rahapulassa oleva isäntä, joka on kaatanut puut nuorempina. Sitä voi verrata talven syömäperunoiden nostoon jo heinäkuussa, totesi kokoomuksen valtuutettu Juhana Salmenpohja.

Vihreiden valtuutettu Urpo Uotila piti ilahduttavana sitä, että strategiaan on kirjattu myös metsien virkistyskäyttö, suojelu ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen.

SMS