Äitienpäivä on merkittävä juhlapäivä, jota on Suomessa vietetty jo yli 100 vuoden ajan. Äitienpäivä nostaa esille äitien tärkeän roolin perheissä sekä yhteiskunnassa. Toukokuun toisena sunnuntaina liput nostetaankin salkoon, kun äitejä ympäri maan juhlistetaan erilaisin tapahtumin.

Äitienpäivä sai alkunsa Yhdysvalloista ja levisi sieltä ympäri maailman. Sen perustaja, Anna Marie Jarvis, halusi luoda päivän, joka olisi omistettu kaikille äideille. Suomessa äitienpäivän juhlinta lähti liikkeelle vuonna 1918 opettaja Vilho Reiman aloitteesta. Hän oli käynyt matkoilla Yhdysvalloissa ja huomasi siellä äitienpäivän suuren suosion. Reima halusi auttaa leskiä ja heidän lapsiaan sisällissodan jälkeen, ja päätti tuoda juhlan myös Suomeen. Ensimmäistä äitienpäivää vietettiin Alavieskan kirkonkylän kansakoululla vain pari kuukautta kansalaissodan päättymisen jälkeen, heinäkuussa vuonna 1918.

Vuodesta 1920 äitienpäivää siirryttiin viettämään keväällä, alkuun toukokuun kolmantena sunnuntaina. Juhlapäivä siirrettiin opettajien aloitteesta toukokuun toiselle sunnuntaille vuonna 1927, jottei se ulottuisi liian lähelle koulujen kevätjuhlaa. Vuonna 1947 äitienpäivästä tuli virallinen liputuspäivä Suomessa.

Äitienpäivä ympäri maailmaa

Perinteet ovat olennainen osa äitienpäivän juhlaa, ja monet niistä ovat säilyneet läpi vuosien. Äidit herätetään usein sänkyyn tarjoillulla aamiaisella. Äitejä ympäri maailman muistetaan myös kukilla, lahjoilla ja korteilla. Äitienpäivälounaat ja -brunssit ovat myös nykyään suosittuja tapoja juhlistaa äitejä. Suomen valtakunnallinen äitienpäiväjuhla sisältää tasavallan presidentin myöntämiä äitienpäiväkunniamerkkejä ansioituneille äideille. Myös isoäitejä juhlistetaan juhlapäivänä. Suomessa äideille kerätään perinteisesti valkovuokkoja, jotka ovatkin kauneimmillaan toukokuun alussa.

Vaikka äitienpäivän juuret ovat Yhdysvalloissa, sen juhliminen on ajan saatossa levinnyt ympäri maailmaa. Monissa maissa, kuten Australiassa, Belgiassa, Italiassa, Japanissa, Kanadassa, Turkissa ja Tanskassa, äitienpäivää vietetään myös toukokuun toisena sunnuntaina. Iso-Britanniassa juhlaa vietetään paastonajan neljäntenä sunnuntaina, kun taas Espanjassa ja Portugalissa äitienpäivä osuu joulukuun 8. päivään.

Äitienpäivän juhla on muuttunut ajan myötä ja heijastaa yhteiskunnan muutoksia. Kaupallisuus on astunut kuvaan jo varhaisessa vaiheessa. Suomessa äitienpäivän perinteet ovat säilyneet vuosikymmeniä, mutta juhlan merkitys ja tapahtumat ovat kokeneet muutoksia yhteiskunnan kehityksen myötä. Lahjat, kukat ja kortit ovat tärkeä osa juhlaa, ja nykyään moni yrityskin hyödyntää tätä markkinoinnissaan. Tämä on tuonut äitienpäivään runsaasti erilaisia tapoja muistaa äitejä.

Kaupallisuus on saanut osakseen myös kritiikkiä

Joidenkin mielestä äitienpäivän vietto on sopimatonta, erityisesti kun ajatellaan erilaisia perhemuotoja. Juhlapäivä onkin saanutkin osakseen myös kritiikkiä ja vastustusta. Jopa idean alkuperäinen äiti Anna Jarvis halusi lopettaa päivän vieton lisääntyneen kaupallisuuden takia. Esimerkiksi isänpäivää alettiin viettää, kun äitienpäivän kaupallinen menestys huomattiin.

Jo alkuperäisessä ajatuksessa äitienpäivä oli omistettu kaikille äideille, mutta erityisesti niille, jotka olivat menettäneet lapsensa. Nykypäivänä äitienpäivä on laajentunut juhla, joka koskettaa kaikkia perheitä ja äitiyden eri muotoja. Perinteisten tapojen lisäksi monissa perheissä äitienpäivää vietetään myös uusin, modernin yhteiskunnan tuomin tavoin. Esimerkiksi sosiaalisen median kautta äitejä muistetaan ja juhlistetaan julkisesti, mikä ei olisi ollut mahdollista vielä muutama vuosikymmen sitten.

Keräysten ja hyväntekeväisyystoiminnan merkitys äitienpäivän yhteydessä onkin kasvanut viime vuosina. Monet järjestöt ja yhteisöt järjestävät tempauksia ja kampanjoita, joiden tarkoituksena on tukea äitien ja lasten hyvinvointia niin Suomessa kuin maailmalla. Tämä tuokin äitienpäivän juhlaan uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan.

Vaikka juhla on muuttunut vuosien saatossa, sen ydinajatus – äitien arvostaminen ja muistaminen säilyy edelleen vahvana. Äitienpäivä tarjoaa tilaisuuden pysähtyä hetkeksi arjen kiireiden keskellä ja osoittaa kiitollisuutta äideille heidän tärkeästä roolistaan perheessä ja yhteiskunnassa. Vaikka äitienpäivän perinteet ja juhlatavat voivat muuttua ajan myötä, merkitys äitien arvostamisessa ja muistamisessa säilyy ajattomana ja universaalina.

Hyvää äitienpäivää kaikille äideille!