Tammikuun alusta lukien Lohjalla on todettu 891 uutta koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja marraskuun aikana on tullut jo 210. Viime viikon aikana Lohjalla todettiin 65 uutta koronatartuntaa. Koronatapaustenmäärä on viimeisten viikkojen aikana lisääntynyt, samoin sairaalahoidossa olevien määrä. Epidemia ei siis ole vielä ohi, ja jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa tartuntojen ehkäisyyn.

Viime viikolla Lohjalla on ollut useita joukkoaltistumisia, joista suurin osa on ollut päiväkodeissa ja kouluissa. Lohjalla tiedotetaan huoltajia ja henkilöstöä, mikäli päiväkodissa tai koulussa on koronatartuntoja tai tilanne aiheuttaa tarvetta poikkeuksellisille päivähoito- tai opetusjärjestelyille.

Suositus maskin käytöstä rokottamattomille ja rokotetuille

Lohjan kaupunki on päättänyt 26.11. alkaen laajentaa kasvomaskin käytön suositusta myös 4.- ja 5.- luokkalaisille, jotta koronan massa-altistuksilta ja karanteeneilta vältyttäisiin. Huonontuneessa epidemiatilanteessa kasvomaskin käyttöä suositellaan sekä rokottamattomille että rokotetutuille julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Suositukset koskevat 4. luokasta ylöspäin: joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa, julkisissa sisätiloissa, työpaikoilla, kouluissa (4. luokasta alkaen) ja oppilaitoksissa, yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa, ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle: maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia tiloja koskevia tarkentavia maskisuosituksia.

Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. Työnantaja voi myös antaa työntekijöille suosituksia.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai, jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Etätyösuositus

Lohjan kaupunki on antanut etätyösuosituksen (22.11.), joka on voimassa toistaiseksi. Etätyötä suositellaan tehtäväksi kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia 25.11 – 24.12.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut uusia yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Rajoitukset koskevat tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia. Seisomakatsomojen henkilömäärää rajoitetaan niin, että sisätiloissa saa olla enintään 20 henkilöä ilman istumapaikkaa. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Koronapassin käyttö Lohjalla

Lohjan kaupunki siirtyy käyttämään koronapassia edellytyksenä yleisötapahtumiin osallistumiselle, mikäli toiminnassa on voimassa rajoituksia. Koronapassin käytöstä tiedotetaan tapahtumakohtaisesti etukäteen. Koronapassin käyttö mahdollistaa tapahtumien järjestämisen ilman kapasiteettirajoituksia sekä turvallisen ja vastuullisen toiminnan myös jatkossa. Koronapassi tarkistetaan tapahtumapaikan aulassa. Lohjan kaupunki edellyttää koronapassia kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.

Koronapassi eli EU:n koronatodistus näytetään tapahtumapaikan aulassa tulosteena tai kuvanäkymänä mobiililaitteesta. Koronapassi suositellaan tulostamaan tai tallentamaan puhelimeen helposti esitettäväksi.

Kirjautumalla sähköiseen Omakanta-palveluun saa todistuksen täydestä koronarokotekattavuudesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai vaaditun aikarajan sisällä sairastetusta koronataudista. Koronapassin lukijasovellus ei kerää tai tallenna kävijöiden terveystietoja.

Lohjan kaupunki on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä tartuntataudin torjumisessa. Ostamalla lipun Lohjan kaupungin järjestämään yleisötilaisuuteen, jossa koronapassin käyttöä edellytetään, asiakas sitoutuu esittämään voimassa olevan koronapassin.

Muistathan, että yleisötapahtumissa on edelleen voimassa vahva maskisuositus.

Koronarokotukset jatkuvat

Ensimmäinen koronarokote: Kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Toinen koronarokote: Kaikille, kun ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Kolmas koronarokote, seuraaville ryhmille:

-Vakavasti immuunipuutteiset, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

-Kaikki 60 vuotta täyttäneet, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Sairautensa vuoksi vakavan koronataudin riskiryhmään kuuluvat 12–59-vuotiaat (vakavan koronavirustaudin riskiryhmät – THL), kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

-Laitosmaisissa olosuhteissa asuvat (pois lukien terveet alle 30-vuotiaat miehet), kun toisesta rokotuksesta on kulunut kuusi kuukautta.

-Sote-ammattilaiset (pois lukien terveet alle 30 –vuotiaat miehet), kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

-Sekä ensimmäisiä että toisia rokotteita saa sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Kolmansia rokotuksia annetaan ainoastaan ajanvarauksella. Ajanvaraukset tehdään osoitteessa www.koronarokotusaika.fi. Ota mukaan henkilöllisyystodistus tai KELA-kortti.