Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Ajankohtaista koronatilanteesta Lohjalla

koronavirus

Viimeisen viikon aikana (viikko 48) Lohjalla on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Koronatilanne on siis edelleen paikallisesti pysynyt rauhallisena. Koronatartuntojen määrä koko vuoden osalta on Lohjalla nyt 109. Ilmaantuvuus on Lohjalla viimeisten 14 vrk:n aikana ollut 15,2/100 000 (tapausta asukasta kohden) ja Uudenmaan alueella 183,1/100 000. Tartuntamäärät ovat kasvaneet viime viikkoina Uudenmaan alueella. Myös sairaalahoidon tarve on kasvanut nopeasti.

Uusia rajoituksia ja suosituksia Lohjalla sekä koko Uudellamaalla

Koronatilanne on heikentynyt koko Suomessa nopeaan tahtiin. Parhaillaan Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan alueet ovat leviämisvaiheessa. Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi ovat leviämisvaiheen kynnyksellä. STM valmistelee tekstiviestikampanjaa kansalaisvalituksen toteuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut Uudenmaan kuntia, myös Lohjaa, ottamaan käyttöön leviämisvaiheen toimenpiteet. Toimenpiteiden tavoitteena on hillitä epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhkaa ja näin turvata väestön hyvinvointi sekä terveydenhuollon selviytyminen kasvavista potilasmääristä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ajalla 30.11.–18.12.2020. Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset.

Seuraavat rajoitukset ja suositukset ovat astuneet 30.11. voimaan Lohjalla:

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit ovat suljettuina 30.11.– 18.12. Tällä aikavälillä tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan. Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti.

Lohjan kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen syyslukukauden loppuun asti seuraavasti: Lukiot ja Hiiden opisto siirtyvät etäopetukseen, pois lukien välttämätön lähiopetus. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen aikuisten yksilö- ja ryhmäopetuksen osalta.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Yksityistilaisuuksien järjestämistä tai niihin osallistumista ei suositella. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena muistotilaisuudet, joiden osalta suositellaan niiden toteuttamista pienimuotoisina alle kymmenen (10) henkilön tilaisuuksina.

Lohjan kaupunki suosittaa toiminnanharjoittajia edelleen noudattamaan erityisen huolellisesti turvallisuustoimia koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Lohjan kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan ja suosittelee myös yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia noudattamaan omassa toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Lohjan kaupunki noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Lisätietoa vaikutuksista kaupungin toimintaan löytyy Lohjan kaupungin koronavirusinfo-sivuilta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/

Lohjan kaupunki valmistautuu tarvittavien laajempien rajoitustoimenpiteiden ja suositusten käyttöönottoon. Mahdollisten suositusten ja rajoitustoimenpiteiden laajentamisen tarvetta arvioidaan vähintään viikoittain.

Lohjan kaupunki