Tammikuun alusta lukien Lohjalla on todettu 58 uutta koronavirustartuntaa. Koronanäytteitä on otettu tähän mennessä yhteensä 4 043. Näytteitä on otettu keskimäärin 800 viikossa. Viime viikolla näytteitä otettiin 901. Viime viikolla uusia koronatapauksia ilmeni 20 kpl, mikä on korkein yksittäisen viikon koronatapausmäärä Lohjalla koko tähänastisen koronapandemian aikana. Myös muuntovirusta on tavattu Lohjalla. Lohjan kaupunki tiedotti viime viikolla myös koronalle altistumisesta Virkkalan Ravintola Karanteenissa.

Koronan ilmaantuvuus on ollut Lohjalla viimeisten 14 vrk:n aikana 71,7/100 000. Koko maan ilmaantuvuusluku on 91,7/100 000 ja Uudenmaan 166/100 000. Koronatilanne on viimeisen viikon aikana jälleen huonontunut koko maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimassa olevia rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia ei ole mahdollista tässä vaiheessa lieventää.

Työpaikkojen koronaturvallisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota

Monet koronatartunnat ovat peräisin työpaikalta. Suosittelemme vahvasti työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suosittelemme työnantajia edellyttämään työturvallisuuden varmistamiseksi kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa (pois lukien oma työhuone, jossa työskentelee yksin), vaikka yli kahden metrin turvavälin pitäminen olisi mahdollista, ellei kasvomaskin käytölle ole terveydellistä estettä. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja kannattaa porrastettava siten, että taukotiloissa on kerrallaan pieni määrä työntekijöitä ja turvavälit toteutuvat.

Tällä viikolla koronarokotukset jatkuvat kotihoidossa

Yli 1 900 lohjalaista on saanut tähän mennessä ensimmäisen koronarokotteen ja tehosteitakin on annettu jo lähes 650. Alkuvuoden aikana Lohjalla on annettu ensimmäiset koronarokotukset koronapotilaita tutkiville ja hoitaville sekä muuta kiireellistä hoitoa antaville, ikääntyneiden asumispalveluiden asukkaille ja henkilöstölle. Rokotukset ovat käynnistyneet ikääntyneiden kotihoidon sekä omaishoidon yli 80 vuotta täyttäneiden asiakkaiden heidän 65 vuotta täyttäneiden samassa taloudessa asuvien läheistensä osalta. Kotihoidon henkilöstöä on myös rokotettu.

Tällä viikolla jatketaan kotihoidon tänä vuonna 80 vuotta täyttävien sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvien 65 vuotta tänä vuonna täyttävien rokotuksia. Lisäksi jatketaan tehosterokotusten antamista aiemmin koronarokotteen saaneille.

Päivittyvää rokotustilannetta voi seurata Lohjan osalta THL:n sivuilta sekä kaupungin sivuilta osoitteesta lohja.fi/koronavirus.

Rokotukset laajenevat riskiryhmiin

Tähän saakka Lohjalla on ollut käytössä Pfizer-Biontechin rokotetta, jatkossa myös Modernan rokotetta. Näitä rokotteita annetaan jatkossa tänä vuonna 70 vuotta täyttäville henkilöille. Kuluvalla viikolla saamme alustavan tiedon mukaan myös Astra Zenecan rokotetta, joka THL:n linjauksen mukaisesti kohdennetaan alle 70-vuotiaille. Tämän myötä koronarokotuksia päästään laajentamaan myös alle 70-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville tämän hetkisen arvion mukaan viimeistään viikolla 7.

THL on tarkentanut listausta, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille eli koronavirustaudin riskiryhmille. Priorisointi on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella ja se tukee Suomen koronarokotestrategiaa, jonka tavoitteena on vähentää koronavirustaudista johtuvaa elinvuosien menetystä ja kuolemia sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Taustasairaudet on jaettu listalla kahteen ryhmään sen mukaan, missä määrin sairaus altistaa vakavalle koronavirustaudille. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet ja toiseen vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet. Näistä ryhmistä koronarokotetta tarjotaan ensin ryhmälle 1 ja sen jälkeen ryhmälle 2. Ryhmien sisällä kaikkia taustasairauksia sairastavia rokotetaan samanaikaisesti sen mukaan, kun rokotteita on saatavissa. Lisätietoa riskiryhmistä löytyy https://thl.fi/fi/-/thl-on-tarkentanut-laaketieteellisia-riskiryhmia-koronarokotuksia-varten?redirect=%2Ffi%2Fajankohtaista

Rokotusjärjestys

Rokotusjärjestys perustuu kansallisiin linjauksiin ja valtioneuvoston 22.12.2020 antamaan asetukseen ja noudatamme sitä kaikissa rokotuksissa. Virallista rokotusjärjestystä ei ole mahdollista ohittaa myöskään riskiryhmien osalta.

Rokotteiden saatavuutta seurataan koko ajan ja suunnitellaan eri väestöryhmien rokotuksia sekä niiden laajentamista. Kun joukkorokotukset käynnistyvät, on ajanvaraus mahdollista tehdä Uudenmaan kuntien yhteisen koronarokotusten ajanvarauspalvelun kautta osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarauspuhelimeen. Lohjan osalta aikoja ei ole vielä varattavissa sähköisen järjestelmän kautta. Myös rokotusajanvarauksen puhelinnumeroista tiedotetaan erikseen, kun aikoja on varattavissa.

Lohjan kaupunki jatkaa edelleen puhelinsoittoja tänä vuonna 85 vuotta täyttävien ja tätä vanhempien henkilöiden tavoittamiseksi. Puhelinsoitolla kartoitetaan halukkuutta ottaa koronarokote. Rokotteiden saavuttua ikääntyneitä kutsutaan rokotuksiin.

Tietoa Lohjan koronarokotuksista löytyy osoitteesta https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/.

Koronatesteihin pitää hakeutua edelleen herkästi

Oireisena ei tule lähteä kodin ulkopuolelle, kouluun, töihin ja harrastuksiin. Lohjalla koronatestiin pääsee helposti ja nopeasti, mikäli on koronaan viittaavia oireita. Niitä ovat esimerkiksi lämpö, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys. Voit tehdä sähköisen oirearvion koronavirusoirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon osoitteessa www.koronabotti.hus.fi tai ottamalla yhteyden terveydenhuoltoon, virka-aikana omalle terveysasemalle 044 369 2901, muuna aikana palvelee päivystysapu p. 116117.

Yli 10 hengen yleisötilaisuuksia koskeva järjestämiskielto jatkuu 28.2.2021 asti

Koronatilanteen edelleen rauhoittamiseksi aluehallintoviraston yli 10 hengen yleisötilaisuuksia koskeva järjestämiskielto jatkuu 28.2.2021 asti. Myös Lohjan kaupungin toiminnan rajoitukset ja suositukset ovat voimassa vastaavan ajan 28.2.2021 asti. Rajoitusten ja suositusten tarvetta arvioidaan viikoittain sekä paikallinen, alueellinen että valtakunnallinen koronatilanne huomioiden. Tietoa aluehallintoviraston päätöksen ja Lohjan kaupungin rajoitusten sekä suositusten vaikutuksista kaupungin toimintaan löytyy osoitteesta https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-ohjeet/.

Lohjan kaupunki