Lohjan kahdeksan aluetoimikunnan (atk) ja kaupunginvaltuuston edustajista koostuva alueidenjohtokunta (Aj) kokousti 29.5.2019 Monkolassa.

Alueidenjohtokunta seuraa kaupunginhallituksen rytmitystä puheenjohtajiston toimikausissa, puheenjohtajaksi 1.6. alkavalle kaudelle valittiin Arja-Leena Puhakka Pusulan aluetoimikunnasta, varapuheenjohtajaksi Olli Kilpinen Karjalohjalta.

Vuoden 2019 talousarviossaan kaupunginvaltuusto päätti 50 000€ määrärahasta alueidenjohtokunnan käyttöön. Lohjan säästötalkoissa määräraha supistui 25 000€:ksi. Aluetoimikunnat tarjoavat oman alueensa yhdistyksille mahdollisuutta hakea avustusta erilaisten hankkeiden toteutukseen. Hakemusten ensimmäinen käsittely ja arviointi tapahtuu aluetoimikunnissa, joissa kriteereinä ovat mm. haetun hankkeen vaikuttavuuden laajuus sekä se, että hanke ei ilman tukea toteutuisi.
Hankkeella ei myöskään saa lisätä yhdistyksen varallisuutta.

Alueidenjohtokunta myönsi avustusta 100 – 2 950€ mm. seuraaville kohteille:
 Etelä-Lohjan atk, 2 950€ Lohjan saaristoseuralle uima-/venelaiturin hankkimiseen viime vuonna kunnostetulle Lohjansaaren uimarannalle
 Karjalohjan atk, Karjalohjan VPK:lle avustusta 1 100€ lämpökameran hankkimiseen savusukeltajien käyttöön, Sammatin vapaalle kyläkoululle 700€ Steiner-pedagogiikan 100- vuotisnäyttelyyn ja juhlaan, yhteensä 500€ eläkeliiton Karjalohjan osaston kolmeen hankkeeseen
 Karstu-Karkali-Paloniemi atk, Karstun kyläyhdistykselle 1 610€ Seurantalon ja kentän kunnostukseen
 Kaupunkikeskustan atk, 1 000€ Pitkäkadulle kiinteään nopeusnäyttöön, Martoille 500€ puistoruokailun järjestämiseksi korvaamaan kaupungin säätöpäätöksiä, 1 000€ avustusta pesukoneen hankintaan Lohjan eläinsuojeluyhdistykselle sekä lahjakortteihin vähävaraisille
perheille 625€.
 Nummen atk, Nummen kyläyhdistykselle 1 900€ pihavajan hankkimiseen sekä Tavolan kyläyhdistykselle 1 200 huuvan hankkimiseen seuratalon keittiöön.
 Pususlan atk, avustus nuorisotoimelle linja-autokuljetukseen Lohjan reuna-alueilta Aurlahden 1.6. Selvä Kesä -tapahtumaan sekä Heinähärdellin järjestämiseen Mannerheimin lastensuojeluliiton Pusulan osastolle 1 000€
 Sammatin atk, Lohilammen uimapaikan kunnostukseen 1 000€ sekä videotykin hankkimiseen 1 000€ Sammatin maamiesseuralle.
 Valtaväylien atk, veneenlaskupaikan kunnostukseen Väänteenjoen kyläyhdistykselle 2 200€

Kaikkiaan Aj myönsi tässä kokouksessa 20 510€ avustukset eri yhdistyksille.
Lohjan kylät ry:n kyläasiamiehet Lotta Paakkunainen ja Paula Ojansuu kertoivat kokouksen päätteeksi tulevasta yhteistyöstään aluetoimikuntien kanssa.

Seuraavan kerran alueidenjohtokunta kokoontuu syyskuussa, jolloin varmaankin pääosaan noussee Lohjan seuraavan talousarvion valmistelu.