Toimittaja

Ankkuri-toiminnalla nuorten rikoskierre katki heti alkuunsa

Ankkuri-toiminta, nuoret, päihteet, poliisi, rikokset

Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueella on otettu käyttöön uusi keino nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja rikosten ennaltaehkäisyyn.

–Ankkuri-toiminta starttasi Hämeenlinnassa jo vuonna 2004. Siitä saatiin hyviä kokemuksia, joten toiminta vakinaistui vuonna 2012 ja lähti laajenemaan valtakunnallisesti eri poliisilaitosten alueelle. Vuonna 2014 se otettiin toimintamalliksi sisäinen turvallisuuden ohjelmaan, jota käytetään kaikkialla Suomessa. Lohjalla Ankkuri-toiminta alkoi vuonna 2018 sosiaalityön ja nuorisotyön voimin, ja vuonna 2019 Lohjan poliisiasemalle avattiin Ankkuri-poliisin virka, kun poliisihallitukselta saatiin lisää rahaa ennaltaehkäisevään toimintaan, taustoittaa vanhempi konstaapeli Jani Borenius Länsi-Uudenmaan poliisista.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on päästä ongelmiin kiinni varhaisessa vaiheessa ja katkaisemaan nuoren rikollinen ura ennen kuin se on kunnolla alkanutkaan.

–Puutumme varhaisessa vaiheessa rikolliseen käyttäytymiseen, mutta selvitämme myös muuten laajasti nuoren elämäntilannetta ja ohjaamme nuoren hänen tarvitsemansa tuen piiriin. Ajatuksena on päästä kiinni heti ensimmäiseen rikokseen, joka viranomaisten tietoon tulee, jotta kierre saataisiin katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Borenius avaa.

Toiminta toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat edustajat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Yhteistyötä tehdään myös koulujen, järjestöjen ja muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

–Ajatuksena on, että nuori saa kaiken tarvitsemansa avun samalta luukulta, Borenius sanoo.

Ankkuri-toiminnalla halutaan puuttua heti ensimmäiseen nuoren tekemään rikokseen, joka poliisin tietoon tulee. (Kuvituskuva)

Asioita ei paineta villaisella, vaan nuori joutuu kohtaamaan tekonsa

Kun nuori on jäänyt kiinni esimerkiksi näpistyksestä tai huumausainerikoksesta, Ankkuri-tiimissä katsotaan, sopiiko tapaus siinä käsiteltäväksi. Jos sopii, nuori perheineen kutsutaan tapaamiseen, jossa tilanne käydään läpi ja kartoitetaan nuoren kuulumiset muutenkin. Kattavaa tutkimusta toiminnan vaikuttavuudesta ei ole tehty, mutta ammattilaisten kokemuksen mukaan siitä on ollut hyötyä.

–Iso osa asioista hoituu yhdellä tapaamisella ja palvelutarpeenarvioinnilla. Nuoret suhtautuvat tapaamisiin vaihtelevasti. Ei se ole heille helppo paikka, mutta siihen pyritäänkin, että nuori joutuu tulemaan paikalle, kohtaamaan tapahtuneen ja kertomaan siitä. Asioita ei vain paineta villaisella, vaan ne käsitellään. Pääasiallisesti nuoret ottavat kuitenkin tapaamiset hyvin ja asiallisesti ja ne jäävät myös heidän mieleensä, Borenius kertoo.

Myös Lohjan kaupungin nuorisotyön ehkäisevä päihdetyöntekijä Helena Sipiläinen kokee, että tapaamiset ovat olleet onnistuneita.

–Perheiltä on tullut paljon kiitosta siitä, että tilanteeseen on puututtu nopeasti ja apua ja tukea on pystytty tarjoamaan oikea-aikaisesti. Vaikka nuori voi tuntea ahdistusta ja häpeää, jotka voivat purkautua itkuna, he kantavat silti vastuunsa ja tapaamisissa käydään hyviä keskusteluja. Myös vanhemmat ovat suhtautuneet hyvin, vaikka huoli, suru ja ahdistus näkyvät heissäkin.

Aina tapaamiset eivät mene kuitenkaan yhtä mallikkaasti. Joskus käy niinkin, että vaikka nuori ottaisi tapaamisen hyvin, se onkin vanhemmille vaikea paikka.

–Tapahtunut voi aiheuttaa vanhemmuuteen liittyvää kilpailua, häpeää ja syyllisen etsintää etenkin, jos vanhempien välillä on ristiriitoja, toteaa sosiaalityöntekijä Eija Säisänen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lapsiperhesosiaalityöstä.

Ankkuri-toiminnan piirissä voidaan järjestää myös ryhmätapaamisia. Silloin paikalla ovat kaikki ne nuoret perheineen, jotka liittyvät tiettyyn tapahtumaan tai ilmiöön. Nuorten tukemisen ja rikollisen käyttäytymisen varhaisen katkaisun lisäksi Ankkuri-toimintaan kuuluvat myös väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstrimismin ennaltaehkäisy, huolta aiheuttavien täysi-ikäisten henkilöiden käyttäytymiseen puuttuminen, viranomaisten tilannekuvan ylläpitäminen sekä sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä. Osa Ankkuritiimeistä käsittelee myös lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyviä ilmoituksia. Lohja-Vihti-Karkkila alueen tiimi ei toistaiseksi käsittele lähisuhdeväkivaltatapauksia muuten kuin silloin, jos asia tulee esille nuoren rikosasian selvittelyn yhteydessä.

SMS