Kevään kääntyessä kesäksi BirdLife Suomi muistuttaa lintujen pesimärauhasta. Luonnossa liikkumisesta kannattaa nyt nauttia, mutta lintujen pesintää ei pidä häiritä.

Tällä hetkellä useimmilla lintulajeilla on meneillään haudonta tai poikasten ruokkiminen, ja esimerkiksi rastailla, töyhtöhyypillä ja monilla vesilinnuilla on jo poikasia maastossa. Yksin maastossa kyhjöttävä poikanen on syytä jättää rauhaan. Vaikka emoa ei näkyisikään, se on todennäköisesti lähistöllä ja ruokkii poikastaan.

Lintujen pesinnän häirintä on useimmiten tahatonta. Jos vahingossa löytää linnunpesän tai ajaa emon pesältään, paikalta pitää poistua heti. Myös lintujen käyttäytyminen antaa usein vihjeen pesinnästä, vaikka yhtään pesää tai poikasta ei näkyisikään. Emojen hätäily tai lentäminen ihmistä kohti varoitellen ovat merkkejä siitä, että linnut on jätettävä rauhaan.

Parhaat lintujen pesimäpaikat kannattaa kiertää kauempaa. Sellaisia ovat esimerkiksi puuttomat tai vähäpuustoiset luodot sekä rehevät kosteikot. Pesimäluodoille ei pidä nousta, ja veneillessä tai kalastaessa on muistettava pysyä riittävän etäällä. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa pesinnälle merkittävää tuhoa, koska poikaset tai munat jäävät vaille emon suojaa.

Kanadanhanhen poikaset. (Kuva: Teemu Lehtiniemi)

BirdLife on saanut useita yhteydenottoja pesintöjen lainvastaisesta häiritsemisestä. Monet ilmoitukset ovat koskeneet rakennuksissa olevia lintujen pesiä. Rakennus-, kiinteistönhuolto- ja purkutyöt on ajoitettava niin, ettei pesintä siitä häiriinny. Myöskään puuston ja pensaiden raivauksia ei pidä nyt tehdä.

–Olemme useasti ohjeistaneet huolto- ja rakennusliikkeitä lain määräyksistä. Pesiin ei saa koskea, saati pesiä tuhota. Pesintöjen häirinnästä voi tehdä poliisille tutkintapyynnön, kertoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Tämän viikon maanantaina Helsingin edustalla olevalla luodolla oli tuhottu lintujen pesiä. Veneellä poistunut tekijä tavoitettiin rannalta. Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty, ja tekijää uhkaa usean tuhannen euron korvaus tuhotuista pesistä.

–Rauhoitettujen lintujen muna- ja poikaspesistä on säädetty korvausarvo, joka voi olla jopa tuhansia euroja yhdestä pesästä. Tuomittu vahingonkorvauksen määrä voi olla moninkertainen annettuun sakkoon verrattuna, kertoo Arkiomaa.

Osa viimeisistä muuttolinnuista on vielä saapumassa Suomeen. Lintujen pesintä jatkuu vähintään heinäkuun loppuun saakka, joillakin lajeilla jopa elo–syyskuulle.

Laulujoutsenpoikue. (Kuva: Jan Södersved)