Tänään: 24.07.2024

Toimittaja

Anttilan ja Tytyrin koulujen asemakaavaa koskeva kunnallisvalitus vedetään pois

kaavoitus, Laurentiustalo

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist teki
Anttilan ja Tytyrin koulujen alueen asemakaavasta kunnallisvalituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.


Anttilan ja Tytyrin koulujen alueen asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle tehty kunnallisvalitus vedetään pois. Näin Laurentiustalon rakennushanke pääsee etenemään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 

Valituksen tehnyt Jan Tallqvist ja kaupungin johto ovat käyneet valituksen perusteisiin liittyvää selventävää keskustelua. Tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä valitukseen johtaneista näkökulmista ja arvioida, kuinka esille nostettuja asioita voidaan ottaa huomioon Laurentiustalo-hankkeen toteutuksessa sekä tulevien hankkeiden valmistelussa.  

– Olemme käyneet hyvässä hengessä läpi valituksessa esiin nostetut asiat. Keskustelua on käyty kaupungin maapolitiikasta, kaavoituksen käytännöistä sekä muista valmisteluun liittyvistä asioista, sanoo kaupunginjohtaja Mika Sivula.  

– Erityisesti keskityimme pohtimaan, miten valituksessa esille nostettu huoli liikenteen sujuvuudesta kyetään ratkaisemaan. Hankkeeseen tehdään vielä laajempi ja perusteellisempi liikenneselvitys liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi, Näen, että asian varmistaminen on joka tapauksessa kaupungin intressin mukaista, Sivula toteaa. 

Kunnallisvalituksen tehnyt Jan Tallqvist näkee keskustelujen ja sovittujen toimenpiteiden selventäneen tilannetta ja valituksen keskeisimpiin asioihin on löytynyt yhteisymmärrys.

– Olen tyytyväinen kaupungin päätökseen laajemman liikenneselvityksen tekemisestä ja siihen, että maapoliittinen ohjelma tullaan päivittämään.

Laurentius-talo on kaupungin merkittävin rakennushanke lähivuosina, ja on kaikkien etu, että sen valmistelu on huolellista ja etenee. Valituksen poisvetämisen myötä kaava saa lainvoiman ja rakennustyöt voivat jatkua. 

Jan Tallqvist, kaupunginvaltuutettu, Meidän Lohja 

Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohjan kaupunki