Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on päätöksellään asettanut Apuomena ry:n konkurssiin 4.4.2022 klo 13. Konkurssiin asettamista haki Apuomenan hallitus itse, kun kävi ilmi, ettei Apuomena pystynyt selviytymään talousvaikeuksistaan muilla keinoin millään aikavälillä. 

Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Ainomarja Salmela Espoosta. Päätöksenteosta Apuomena ry:n asioissa vastaa konkurssilain mukaisesti jatkossa konkurssipesä, jota edustaa pesänhoitaja. Apuomena ry:n hallitus avustaa pesänhoitajaa konkurssilain mukaisesti konkurssipesän haltuunotossa ja pesäluettelon laadinnassa. 

Apuomenan tilat ovat varausten mukaisessa käytössä toistaiseksi 18.4.2022 saakka, minkä jälkeen tilojen käyttö päättyy. Viimeinen varsinainen aukiolopäivä oli 14.4.2022. 

Pesänhoitaja on ryhtynyt toimiin konkurssipesään kuuluvaan omaisuuden realisoimiseksi. Konkurssipesään kuuluva irtaimisto tulee julkiseen myyntiin www.konkurssihuutokauppa.fi -sivustolle muutaman viikon kuluessa konkurssista. Myös konkurssipesään kuuluva liikehuoneisto tullaan myymään ja siitä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä suoraan pesänhoitajaan. 

STEAn rahoittamien Kansalaistoiminnan keskuksen ja Laurentius Lähimmäispalvelun mahdollisesta siirrosta toiselle toimijalle on neuvoteltu, mutta asian selvittäminen on vielä kesken. 

Helmikuussa aloitettu Apuomena ry:n purkaminen keskeytyy konkurssimenettelyn alettua eli toista yhdistyksen purkamista käsittelevää yleistä kokousta tai vuoden 2022 kevätkokousta ei järjestetä.