Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Rosk’n Rollin palveluihin

jätehuolto

Rosk’n Rollin asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä kunnallisen jätehuoltoyhtiön, Rosk’n Rollin, toimintaan. Tämä selviää yhtiön teettämästä asiakaskyselystä, johon vastasi 1 118 asiakasta. Yleisarvosanaksi jäteyhtiön toiminnalle asiakkaat antoivat 4,2 asteikolla 1–5.

Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden näkemyksiä mm. jäteasemien palveluista, kiinteistöjen jätteenkuljetuksista, eko- ja sekajätepistepalveluista sekä asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaat ovat jätteiden kuljetuksiin: jäteastian tyhjennykseen sovitusti (4,6/5) sekä jäteauton kuljettajan työhön (4,5/5). Lähestulkoon yhtä hyvät arvosanat saivat jäteasemien palvelutarjonta (4,4/5) ja asiakaspalvelu (4,3/5). Myös puhelimitse ja sähköpostitse palveleva keskitetty asiakaspalvelu sai kiittävät, yli nelosen arvosanat eri mittareilla.

Arvioinneista heikoimmat arviot saivat eko- ja sekajätepisteiden siisteys ja niiden jätesäiliöiden riittävyys sekä verkkosivujen chat-palvelu. Nämä molemmat saivat arvosanaksi 3,4, mitä asteikolla 1–5 voidaan pitää vähintään tyydyttävänä.

Lähes puolet vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa jätehuollosta, ja sitä oli saatu eniten (jopa 84 % vastanneista) jäteyhtiön Roskis-asiakaslehdestä. He, jotka halusivat lisää tietoa, toivoivat sitä erityisesti jätteiden lajittelusta sekä hyödyntämisestä.

–Kyselyn perusteella olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä ja kasvattamalla palveluvalikoimaamme. Jatkuva uudistuminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan myös nykyisten palveluiden laadun varmistaminen on tärkeää. Saamme kyselystä ja myös muuta kautta asiakkailta hyödyllistä palautetta, jota analysoimme tarkasti, Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen toteaa kyselystä.

Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin kaksi vuotta sitten, jolloin yleisarvosana oli 4,1.

Kyselyn toteutti Innolink kesällä 2021 ja siihen sai vastata nimettömästi joko kirjeitse tai verkossa. Vastaajista noin 70 % oli jäteyhtiön toimialueen kuntien vakituisia asukkaita ja 30 % vapaa-ajan asukkaita.

Rosk’n Roll