Suuri osa suomalaisista asuu taloyhtiössä, josta on ostanut osakkeen. Taloyhtiöt hallinnoivat useimmin kerros- , rivi ja paritaloja

Toisin kuin usein luullaan, taloyhtiön osakas ei omista huoneistoaan, vaan taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen. Asunto-osakeyhtiön osakkeet oikeuttavat vain huoneiston hallintaan. Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on hoitaa ja johtaa asunto-osakeyhtiön toimintaa yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Näitä tehtäviä eivät välttämättä kaikki taloyhtiön osakkaat tiedä, tai edes haluaisi tietää. Jos asiat menevät hyvin, käytännössä taloyhtiössä voi pitkälti asua ja elää kuin omistaisi asuntonsa. Omistusrakenne konkretisoituu, jos taloyhtiölle tulee ongelmia. Iso osa taloyhtiöiden tulevaisuudesta ratkaistaan taloyhtiön hallituksen toimesta.

Taloyhtiön hallitus

Taloyhtiön hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat henkilöt. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi määräytyvät yhtiöjärjestyksessä, mutta yleensä hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä ja toimikausi on vuoden mittainen. On huomattava, että hallituksen jäsenten tulee olla yhtiön etujen mukaisia ja toimia yhtiön edunvalvojina. Heidän tulee tehdä päätöksiä yhtiön edun mukaisesti ja toimia huolellisesti, vastuullisesti ja asianmukaisesti yhtiön hallinnossa.

Taloudellinen hallinto

Hallituksen tulee huolehtia yhtiön taloudellisesta hallinnosta, kuten kirjanpidosta, tilinpäätöksen laatimisesta ja budjetin tekemisestä.

Yhtiökokouksen järjestäminen

Hallituksen tulee järjestää yhtiökokoukset, valmistella kokousasiakirjat ja toimia kokouksen puheenjohtajana.

Yhtiön päätösten toteuttaminen

Hallituksen tulee panna toimeen yhtiökokouksen päätökset ja huolehtia yhtiön toiminnan laillisuudesta.

Kiinteistön ylläpito

Hallituksen tulee huolehtia kiinteistön ylläpidosta ja kunnossapidosta, kuten esimerkiksi korjaus- ja huoltotöiden järjestämisestä. Talon kehno kunto voi johtaa seuraavaan ongelmaan tai ainakin pahentaa sitä. Isoista remonteista laistaminen syö kiinteistön vakuusarvoa. Jos se on huono, pankki ei välttämättä myönnä lainaa.

Asukassuhteet

Hallituksen tulee huolehtia hyvistä asukassuhteista ja tarvittaessa käsitellä asukkaiden valituksia.

Henkilöstöasiat

Jos asunto-osakeyhtiöllä on palkattua henkilöstöä, hallituksen tulee huolehtia henkilöstöasioista, kuten työsopimusten tekemisestä ja palkanmaksusta.

Vakuutukset

Hallituksen tulee huolehtia yhtiön vakuutuksista, kuten kiinteistövakuutuksista ja vastuuvakuutuksista.

Yksittäisille osakkaalle parasta olisi olla kaukaa viisas. Moni ihastuu asuntoon ja tekee ostopäätöksen sillä perusteella, miltä se näyttää tai missä se sijaitsee. Talouden kannalta tärkeintä olisi kuitenkin syynätä tarkkaan taloyhtiön taloudellinen tilanne, tuloslaskelmat sekä tehdyt ja suunnitellut remontit.
Yhtiön hallinnon avoimuus, oikeat menettelytavat, kaikkien halukkaiden mukaan ottaminen vuorollaan hallitukseen ja huomaavainen käyttäytyminen naapureita kohtaan vievät pitkälle.

KO