Aurlahden uimarannalla uiminen on jälleen turvallista. Aurlahden rannalta haettiin uusintanäytteitä 8.6 ja tänään saadut tulokset täyttävät uimavedelle asetetut toimenpiderajat. Vesinäytteiden tutkimuksissa todettiin E.coleja enää 30 – 79 välillä pmy/100 ml raja-arvon ollessa 1000 pmy/100 ml. Uimavesinäyte otetaan seuraavan kerran viikolla 24, myös muilta kaupungin rannoilta.

Tuloksista tiedotetaan uimarantojen ilmoitustaululla, Lohjan kaupungin verkkosivuilla ja Facebook-kanavalla niiden valmistuttua. Tieto lähetetään myös paikallismedialle. Kaupungin verkkosivuilta löytyy myös muuta tietoa yleisten uimarantojen uimaveden laadusta.

Aurlahden uimarannalle annettiin 8.6. suositus välttää uimista, kun 7.6. otetussa vesinäytteessä todettiin E.coleja noin 5000 E. colia pmy/100 ml raja-arvon ollessa 1000 pmy/100 ml. Todennäköinen syy E.colien esiintymiselle on uimaranta-alueella olevan veneiden septitankin tyhjennyksen yhteydessä tapahtunut vahinko. Näyte otettiin, koska Lohjan ympäristöterveyspalveluihin tuli ilmoituksia hajuhaitasta.