E18 (valtatie 1) Muurla–Lohja-tieosuuden Karnaisten tunnelissa tehdään tulevina viikkoina rakenteiden hoito-, korjaus- ja ylläpitotöitä. Säännöllisesti suoritettavien hoito- ja ylläpitotöiden tarkoituksena on varmistaa maantietunneleiden turvallisuus. Työt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä tunnelissa kulkevalle liikenteelle.

Hoito- ja ylläpitotöiden aikana Orosmäki–Karnainen–Lehmihaka-tunnelijakson liikenne ohjataan kaksisuuntaisena yhteen tunneliputkeen. Viikolla 35 (30.8. alkava viikko) työt ajoittuvat ilta- ja yöajalle, klo 18–06 väliselle ajalle.

Poikkeusjärjestelyjen aikana 4,6 kilometrin mittaisella tunnelijaksolla on alennettu nopeusrajoitus. Töiden edetessä tarkentuu tarve mahdollisille päiväaikaisille poikkeusjärjestelyille, joista tiedotetaan erikseen.

Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan varovaisuutta poikkeusjärjestelyjen aikana. Hoito- ja ylläpitotyöt aiheuttavat rajoituksia myös erikoiskuljetuksille, koska leveät kuljetukset eivät mahdu kohtaamaan tunnelissa.

Moottoritieosuudella useita tunneleita

E18 Muurla–Lohja -moottoritieosuus on Väyläviraston elinkaarimallilla tilaama väylähanke. Vuonna 2005 allekirjoitetun palvelusopimuksen mukaisesti Tieyhtiö Ykköstie Oy rakensi moottoritieosuuden ja ylläpitää sitä vuoteen 2029 saakka. Tieosuus avattiin liikenteelle 2008–2009 vuosien vaihteessa. Väylä kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-verkkoon.

Moottoritien maantietunneleille suoritetaan säännöllisesti hoito- ja ylläpitotöitä häiriöttömän käytettävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tieosuudella on yhteensä seitsemän tunneliparia, Suomen pisin moottoritietunneli Karnainen (2,3 kilometriä pitkä) mukaan luettuna.