Tänään: 24.07.2024

Päätoimittaja

Eduskuntavaalit sunnuntaina

eduskuntavaalit 2023

Äänestäminen on tärkeää demokratiassa, koska se on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon. Nyt sunnuntaina on eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä, ja jollet aio äänestää etukäteen, äänestyspäivä on sunnuntai.

Kun me käytämme äänioikeuttamme, me voimme vaikuttaa siihen, kuka tulee valituksi eduskuntaan, ja millaisia ​​lakiehdotuksia siellä tulevalla kaudella kenties hyväksytään.

Äänestäminen on myös tapa ilmaista mielipide, joka on perusta demokraattiselle järjestelmälle. Kun kansalaiset käyttävät äänioikeuttaan, he ilmaisevat henkilökohtaisen näkemyksensä siitä, mikä on tärkeää, ja millaisia ​​asioita he haluavat nähdä edistettävän yhteiskunnassa. Siksi oman ehdokkaan valintaan kannattaa käyttää aikaa.

Äänestäminen on myös osoitus kansalaisten vastuullisuudesta ja sitoutumisesta yhteiskunnan hyvinvointiin. Kun kansalaiset käyttävät äänioikeuttaan, he osoittavat, että he välittävät yhteiskunnallisista asioista ja että he ovat valmiita tekemään osansa yhteiskunnan kehittämiseksi.

Miksi asiat eivät kuitenkaan aina etene?

Elämme demokraattisessa valtiossa, missä päätökset tehdään monesti äänestämällä. Asioita myös valmistellaan monissa kerroksissa ennen viimeistä äänestystä, ja jo nuo ensimmäiset vaiheet saattavat kestää pitkään, varsinkin jos eri puolueilla on erilaiset näkökulmat asioihin. Näissä eri asteissa ehdotukset kehittyvät kohti lopullista versiota.
Monesti demokratiassa päätökset eivät vastaa suoranaisesti sitä, mitä kenties yksi puolue on ajanut, vaan lopullinen päätös on se kokonaisuus, mikä on saatu aikaisesti eri osapuolten ottaessa osaa päätöksentekoon.
Demokraattisessa päätöksenteossa korostuu enemmistön mielipide, mutta samalla vähemmistöjen oikeudet ja näkökulmat tulee ottaa huomioon. Päätöksentekijöiden tulee pyrkiä saamaan tietoa eri näkökulmista ja löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät mahdollisimman suurta osaa yhteiskunnasta
Suomessa on monipuolue- järjestelmä, ja suurimmat puolueet ovat viime vaaleissa olleet SDP, Perusuomalaiset, Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto sekä Kristillisdemokraatit. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan alueella sekä Hjallis Harkimon kautta näkyvyyttä saava Liike Nyt on varsin pieni tekijä suomalaisessa demokratiassa. Näiden lisäksi on Suomessa myös useita pienempiä puolueita.

Eduskunta ja me

Nyt sunnuntaina Suomi valitsee seuraavat 200 eduskunnan päättäjää seuraavaksi neljäksi vuodeksi eduskuntaan tekemään päätöksiä puolestamme. Kansanedustajan tehtävä on edustaa kansaa ja valvoa kansalaisten etuja. Kansanedustajien työssä korostuu yhteistyö, sillä päätöksiä tehdään yhdessä eduskunnan muiden jäsenten kanssa. Yksinään kansanedustaja ei voi saada asioita eteenpäin, mutta saamalla asialle näkyvyyttä ja kannatusta, on yksittäisenkin edustajan mahdollista saada omia asioitaan esille ja eteenpäin eduskunnan käsittelyissä.

KO