Rantarata on yksi Suomen tärkeimmistä rautatieyhteyksistä, joka yhdistää Helsingin ja Turun. Se on keskeinen osa maan liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Rantaradan merkitys on korostunut erityisesti viime vuosina, kun sen varrella olevien kaupunkien välinen liikenne on kasvanut.

Rantaradan kehittämisen tarve ja tavoitteet

Rantaradan kehittäminen on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin, sen kapasiteetti on tällä hetkellä lähellä maksimiaan, mikä tarkoittaa, että sen kyky palvella kasvavaa liikennemäärää on rajallinen. Toiseksi, radan tekninen kunto ja turvallisuus vaativat jatkuvaa huomiota ja investointeja. Kolmanneksi, radan kehittäminen on välttämätöntä, jotta se voi vastata tulevaisuuden liikenteen tarpeisiin ja haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen vaatimuksiin.

Rantaradasta ei olisi vaihtoehdoksi Turun tunnin junalle – Väylävirasto: ”Tunneleita korjataan, että edes nykyisellä nopeudella voitaisiin ajaa”

Rantaradan kehittämisen tavoitteena on parantaa sen kapasiteettia, nopeutta ja turvallisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa radan parannustöitä, uusien junavuorojen lisäämistä ja turvallisuusjärjestelmien päivittämistä.

Rantaradan kehittämisen suunnitelmat ja toimenpiteet

Rantaradan kehittämiseksi on laadittu useita suunnitelmia ja toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi radan perusparannushankkeet, uusien junavuorojen lisääminen ja turvallisuusjärjestelmien päivittäminen. Lisäksi on suunniteltu uusia ratayhteyksiä, jotka parantaisivat Rantaradan yhteyksiä muihin rautateihin ja satamiin.

Rantaradan kunnostus on investointi kestävään tulevaisuuteen.
Rantaradan kestävä peruskorjaus edellyttää mm. päällysrakenteiden uusimista, tunneleiden korjausta, pehmeikköjen tukirakentamista, uusia kohtaamisraiteita sekä tasoristeysten korvaamista.

Rantaradan kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet

Rantaradan kehittäminen ei ole vain tekninen tai taloudellinen hanke, vaan sillä on myös laajempia vaikutuksia. Se voi esimerkiksi edistää alueellista kehitystä, parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, ja vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Lisäksi se voi tukea Suomen tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamisessa.

Rantaradan tulevaisuus

Rantaradan tulevaisuus näyttää valoisalta, vaikka sen kehittäminen vaatii vielä paljon työtä. On selvää, että radan merkitys Suomen liikenneinfrastruktuurissa tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että sen kehittäminen on välttämätöntä, jotta se voi vastata tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Rantaradan kehittämisen myötä voimme odottaa parempaa palvelua, sujuvampaa liikennettä ja vähemmän ympäristövaikutuksia. Tämä on tärkeää paitsi radan käyttäjille, myös koko Suomelle. Rantarata on tärkeä osa maamme liikenneinfrastruktuuria, ja sen kehittäminen on investointi tulevaisuuteen.

2020-selvitys

Väylävirasto julkaisi hankearvioinnin, jossa eri vaihtoehtoja punnitaan ja lasketaan taloudellista kannattavuutta.

Arvioinnissa suositellaan, että ensin toteutetaan Espoon kaupunkirata Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Hankkeesta on jo pitkälle sovittu ja rahoituksesta päätetty.

Toinen kärkipään hanke liittyy Turun kaupungin alueella tehtäviin ratatöihin, jotka parantavat koko Helsinki-Turku -osuuden junaliikenteen luotettavuutta.

Kolmantena Väyläviraston suosituksessa nousee nykyisen Rantaradan parantaminen ja erityisesti kaksoisraiteen rakentaminen Salon seudulla.

Rantaradan parantaminen muilla osuuksilla käsittäisi pieniä oikaisuja ja radan parannustöitä.

”Kevyehkö” Rantaradan kehittäminen maksaisi runsaat 90 miljoonaa euroa. Matka-aika Helsinki-Turku nopeutuisi 5-7 minuuttia.

Väyläviraston arvioinnissa on hankkeille laskettu yhteiskuntataloudellista kannattavuusrajaa, jona pidetään lukua 1.

Rantaradan parantamiselle ja Salon seudun ratatöille saadaan kannattavuusluvuksi eli hyöty-kustannussuhteeksi 0,7.

Arvioinnissa on laskettu lisäksi, mikä olisi hyöty-kustannussuhde, jos koko nykyinen Rantarata rakennettaisiin kaksiraiteiseksi Kirkkonummi-Turku -välillä.

Hanke maksaisi yli 2 miljardia euroa ja suhdeluku olisi vain 0,04.

Nyt siis edetään Helsinki-Lohja-Vihti-Turku radan rakentamisen kanssa.