Tunnin juna, nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä, on edennyt merkittävästi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi oikorata Espoosta Lohjan kautta Saloon, joka yhdessä Espoon kaupunkiradan, Salo–Turku-kaksoisraiteen sekä Turun ratapiha-alueiden kanssa mahdollistaa matka-ajan lyhenemisen merkittävästi. Alkuvaiheessa matka-aika lyhenee yli puolella tunnilla, ja kun kalusto saadaan vastaamaan uuden radan mahdollistamaa maksiminopeutta, matka-aikaa lyhenee miltei tunnilla. Tällöin matka Turun Kupittaalta Helsingin Pasilaan kestää tasan tunnin.

Rakentaminen

Hankkeen edistäminen on ollut keskeinen osa Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmaa. Hallitus on käynnistänyt hankkeen parantamalla Salo–Kupittaa-väliä sekä rakentamalla Espoo–Lohja-rataa, joka kytkee Lohjan ja Vihdin tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta. Hankkeen toteutus on osa hallituksen lähes 3 miljardin euron liikenneinvestointiohjelmaa, johon sisältyy myös muita raideyhteyksien parannuksia eri puolilla Suomea.

Kustannukset

Vaikka Tunnin juna -hanke on edennyt, sen täydellinen toteutus vaatii vielä työtä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat merkittävät, ja sen rahoitus vaatii sekä kansallista että mahdollisesti myös EU:n rahoitusta.

Potentiaaliset hyödyt

Tunnin juna -hanke on saanut laajaa tukea, sillä sen uskotaan tuovan merkittäviä hyötyjä niin yksittäisille matkustajille kuin laajemmalle yhteiskunnallekin. Päivittäin junalla kulkeva työmatkustaja voi säästää vuodessa jopa kaksi viikkoa matka-aikaa, ja hankkeen myötä 1,5 miljoonaa suomalaista yhdistyvät samalle työssäkäyntialueelle. Tämä takaa, että tulevaisuuden työpaikat löytävät osaajansa. Lisäksi Tunnin juna kytkee Suomen osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia sekä kansalliselle että kansainväliselle liikenteelle.

Tunnin Juna ja Vihti

Vihti on yksi keskeisistä kunnista Tunnin Juna -hankkeessa, joka tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen. Uuden radan myötä, joka on noin 40 kilometriä nykyistä rantarataa lyhyempi, matka-aika Helsingin ja Vihdin välillä olisi IC-junalla noin 35 minuuttia ja lähiliikenteen junilla noin 41 minuuttia. Vihdin kunta on ajanut radan kehittämistä aktiivisesti ja Tunnin junan myötä myös paikallisliikenteen junille avautuu uusia mahdollisuuksia.

Tunnin Juna ja Lohja

Lohja on toinen keskeinen kaupunki Tunnin Juna -hankkeessa. Lohjan kaupunki on ollut aktiivinen toimija hankkeen edistämisessä ja on nähty tärkeänä osana uuden radan reittiä. Lohja on myös yksi potentiaalisista uusista pysähdyspaikoista radalla, mikä lisäisi alueen saavutettavuutta ja yhdistäisi sen tiiviimmin osaksi Helsingin työssäkäyntialuetta.

Millainen radasta on tulossa

Uusi rata on suunniteltu olemaan nopea ja tehokas, mahdollistaen matka-ajan lyhenemisen merkittävästi. Alkuvaiheessa matka-aika päätepysäkkien välillä lyhenee yli puolella tunnilla, ja kun kalusto saadaan vastaamaan uuden radan mahdollistamaa maksiminopeutta, joka on 300 km/h, matka-aikaa lyhenee miltei tunnilla. Tämä tarkoittaa, että matka Turun Kupittaalta Helsingin Pasilaan kestää tasan tunnin.

Yhteenveto

Tunnin juna on merkittävä hanke, joka tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen. Vaikka hankkeen toteutus vaatii vielä työtä ja merkittäviä investointeja, sen potentiaaliset hyödyt ovat huomattavat. Hankkeen myötä 1,5 miljoonaa suomalaista yhdistyvät samalle työssäkäyntialueelle, mikä takaa, että tulevaisuuden työpaikat löytävät osaajansa. Lisäksi Tunnin juna kytkee Suomen osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia sekä kansalliselle että kansainväliselle liikenteelle.

Lisätietoja:

  1. Tunnin juna – Vihti
  2. Tunnin juna – Lohja
image of Tunnin juna - Vihti

3. Tunnin juna – Sitowise