Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taitelijoiden osuuskunta Onoma juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan nostamalla jäsenensä ja paikallisen osaamisen keskiöön. 25-vuotisjuhlanäyttely TÄÄLLÄ I HÄR I HERE on esillä Kuparipajassa Fiskarsissa 30.5.–12.9.2021. Näyttely on avoinna päivittäin klo 11.00–18.00.

Fiskars on ainutlaatuinen ympäristö elää ja työskennellä. Entisen ruukkiyhteiskunnan väestöstä suuri osa toimii luovilla aloilla ja lähes kolmannes on Onoman jäseniä; käsityöläisiä, muotoilijoita ja eri taidemuotojen harjoittajia. Onoman 25-vuotisnäyttely TÄÄLLÄ I HÄR I HERE tutkii tätä ainutlaatuista paikallista kontekstia ja nostaa esiin osuuskunnan monipuolisuuden ja ihmiset teosten takana.

Paikallisuus on teema, joka on saanut koko 2000-luvun ajan jatkuvasti enemmän huomiota ja korostuu etenkin ajassa, jota olemme eläneet viime vuoden maaliskuusta lähtien. Lähes 60 paikallista taiteilijaa, suunnittelijaa ja käsityöläistä pohtii näyttelyssä paikallisuusteemaa ja paikan merkitystä eri näkökulmista.

Yhdessä tehty on oma

Täällä -näyttelyä on alusta saakka työstetty yhteissuunnittelun metodein, yhteistapaamisissa etänä ja pienissä ryhmissä. Näyttelytyöryhmän tärkein tehtävä on ollut vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin mahdollistaminen. Kesällä nähtävät teokset ovat taiteilijoiden yksilötöitä, mutta kokonaisuus on yhdessä luotu.

Onoman vahvuus on monipuolisuus ja se tulee näkymään vahvasti kesän näyttelyssä. Esille tulee pääasiassa uusia töitä, mutta näyttelyssä nähdään myös muutama helmi osuuskunnan alkutaipaleelta. Juhlavuonna muistetaan myös edesmenneitä osuuskuntalaisia, esillä on teoksia Jukka Mäkelältä ja Howard Smithiltä.

Näyttelyn poluilla

Näyttelyssä voi seurata eri polkuja, joista yksi on aikaperspektiivi; menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Toisen polun voidaan sanoa olevan ihmisen suhde ympäröiviin ilmiöihin ja olentoihin. Polut eivät muodosta yksiselitteistä karttaa, vaan ovat kietoutuneet toisiinsa, täydentäen toisiaan. Samalla tavalla aika, paikka ja ilmiöt kietoutuvat toisiinsa ja muodostavat olosuhteet, joissa toimimme, riippumatta siitä, onko kyseessä fyysinen paikka vai emotionaalinen tila.

Koe näyttely taiteilijan kanssa

Näyttelyyn pääsee tutustumaan kesälauantaisin taiteilijoiden opastamana ”Täällä taiteilijan kanssa” -opastuksilla. Täällä -näyttelyopastuksia ja Onoman historiaan keskittyviä Onoma25-opastuksia järjestetään päivittäin koko kesän ajan. Lippuja opastuksille voi ostaa ennakkoon Fiskars Villagen verkkokaupasta 1.4. lähtien.

Kevään ajan näyttelyn tekijöitä ja näyttelyn edistymistä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa. YouTubessa julkaistaan koko vuoden ajan videoita, joissa jäsenet jakavat omia muistojaan Onomasta ja omasta työskentelystään.

Onoma

Osuuskunta on kasvanut ja monipuolistunut tasaisesti perustamisvuodesta 1996 tähän päivään. Vuonna 2021 jäseninä on osaajia monelta eri taide- ja luovalta alalta yhteensä 134. Jäsenet edustavat 11:tä eri kansalaisuutta. Onomassa työskentelee kolme henkilöä, joista myynti- ja markkinointipäällikkö Matleena Kalajoki täyspäiväisesti ja näyttelypäällikkö Susanna Louneva ja residenssikoordinaattori Kati Sointukangas osa-aikaisesti. Osuuskunta ylläpitää myymälää ja taiteilijaresidenssiä sekä järjestää vuosittain näyttelyitä, joista suurin on jokavuotinen kesänäyttely.

Näyttelytyöryhmä 2021: Ulrika Ferm, Freja Bäckman, Lea Sarasjoki, Lulu Halme ja Susanna Louneva.