Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Mustionjoen kalateille 15.2.2018 320 000 euron lisärahoituksen, jonka myötä kahden alimman kalatien Åminneforsin ja Billnäsin, toteuttaminen käynnistyy tänä keväänä. Valtion rahoitusosuus kalateiden rakentamisessa nousee 1,12 miljoonaan euroon.

Raaseporin kaupunki on valinnut Åminneforsin ja Billnäsin kalateiden rakennusurakan toteuttajan. Kaupunginhallitus valitsi urakoitsijaksi GRK Kallio Oy:n, jonka urakkatarjous on 2,51 milj. euroa. Yhteensä toteutuksesta saatiin seitsemän urakkatarjousta. Tarjouksen mukaan kalatiet rakennetaan samanaikaisesti, pääosin vuoden 2018 aikana siten, että Åminnefors voidaan ottaa käyttöön keväällä 2019 ja Billnäs syksyllä 2019, vaelluskalojen nousukauden alkaessa. Kahden ensimmäisen kalatien toteutuminen avaa 24 km jokea sivupuroineen. Mustionjoki kuuluu kansallisen kalatiestrategian kärkikohteisiin.

Raaseporin kaupunginhallitus myönsi 110 000 euroa lisää kuntarahoitusosuutta 19.2.2018 kokouksessaan ja Lohjan kaupunki käsittelee 60 000 euron lisärahoitusesitystä kokouksessaan 6.3.2018. Karjaanjoen kalastusalueista Pohja-Tammisaari- ja Lohjanjärven kalastusalueet lähtivät myös mukaan rahoittamaan kalateiden rakentamista yhteensä 70 000 eurolla. Kokonaisuudessa valtion osuus kuitenkin nousi ollen nyt 45 %.

Raaseporin kaupunki ja Freshabit LIFE IP Karjaanjoki -hankkeen ja Lohikalat Karjaanjoelle – Vesistövision 2021 ohjausryhmä on tehnyt määrätietoista työtä hankkeen edistämiseksi. Aluehallinnon luvat rakentamiseen saatiin vuoden 2017 keväällä. Kalateille rakennetaan myös alasvaellusreitit. Alasvaellukseen liittyviä tarkentavia tutkimuksia tehtiin vielä keväällä ja kesällä 2017 ja näiden tulosten johdosta alasvaellukseen liittyviä ratkaisuja on voitu suunnitteluvaiheessa kehittää.

Yhteistyössä kohti tavoitteita

Alueen kuntien ja LUVYn edustajien lisäksi Freshabit-hankkeen ja vesistövision yhteisessä ohjausryhmässä ovat edustettuina Koskienergia Oy, Jyväskylän yliopisto, Freshabit-hankekumppanit Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Ekoenergia-merkki sekä asiantuntijakumppanina Uudenmaan ELY-keskus ja rahoittajana Sappi Kirkniemi. Uusina rahoittajina kalateiden rakentamista tukemassa ovat Pohja-Tammisaaren ja Lohjanjärven kalastusalueet, joissa merkittävät rahoitusesitykset käsitellään tämän kevään jäsenkokouksissa.

-Olemme todella iloisia että valtiolta saatiin lisärahoitusta aiemmin myönnetyn kärkihankerahoituksen lisäksi ja lisäksi myös kalastusalueet lähtivät tukemaan kalateiden rakentamista, toteaa toiminnanjohtaja Jaana Pönni, LUVYsta.

-Pääsemme rakentamaan, tavoitteemme toteutuu. Pitää kuitenkin muistaa, että vuosikymmeniä sitten Mustionjoesta kadonneiden vaelluskalakantojen palauttaminen vaatii todennäköisesti yhtä lailla vuosikymmeniä aikaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä, sanoo Piia Nordström, Raaseporin kaupungilta.